Reinholmin joulukalenteri, luukku 3

H. A. Reinholmin myyräntyö Viaporin kirkon historian selvittämiseksi jatkuu. Hän on rientänyt taas haastattelemaan avaininformanttiaan Laxströmiä (joka Kaisan veikkauksen mukaan on luotsioltermanni Johan Samuel Laxström), ja tämä on antanut tarkempia tietoja kirkon alttaritaulusta:

Sbogrs altare hade då de kyrkan var i varfvet 4 facer, tvenne af desse åt sidorna. På dessa siste voro till venster Evangelisten Markus, till höger var Petrus med nyklarna. De mellersta facerna upptogos af taflorna: Skattepenningen (trol. af Gederly) och Jesu födelse. Då Amiral Altvaters dotter konfirmerades och kyrkan äfven i öfrigt omputsades, kom fram i stämt för någon af den: Jesu begrafning enl. några målad af Ekman.

[Viaporin alttaritaulussa oli kirkon ollessa veistämössä neljä osaa, kaksi näistä sivuilla. Viimeksi mainituissa oli vasemmalla evankelista Markus ja oikealla Pietari avaimineen. Keskimmäisissä oli kuvattuna Verorahat (luultavasti Gederlyn) ja Jeesuksen syntymä. Kun amiraali Altvaterin tytär pääsi ripille ja kirkko puhdistettiin, joku niistä korvattiin Jeesuksen hautajaisilla, jota on väitetty Ekmanin maalaamaksi.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *