Reinholmin joulukalenteri, luukku 8

H. A. Reinholm on jälleen saanut kollegiaalisen kirjeen, tällä kertaa Porvoosta. Aluksi kirjoittaja kovistelee häntä leväperäisyydestä väestötilastojen toimittamisessa (Reinholm ei ilmeisesti ollut kaikkein pedantein viranhoitaja…) ja kertoo sitten paikallisia juoruja. Kirje on lähetetty 1856, samana vuonna jolloin Reinholm sai kirkkoherran viran Viaporissa:

Heders Bror!

Af Sveaborgs Fästnings Församlinfs Tabeller har endast Mortalitets Tacellen inkommit och är visserligen riktig, men deraf bör inskickas två exemplar, liksom af Quinquennii Tabellen som alldeles icke kommit mig till handa. Jag återsändes derföre nu den förra, för att dubteras jemte Memorial till Helenius, att fullgöra denna eftersatta skyldighet. Finnes han ej mera på orten, måste jag väl vända mig, qulle Bror till dig med detta uppdrag, om annars Kyrkoböcker ännu finnas, eller äro i det skick, att deraf något kan göras. Är ej detta fallet, ville du med det första endast afskrifva Mortalitets Tabellen och hitsända den in duplo med anmälan om hindret för Quinquennii Tabellens uppgörande.

Hur finner du dig der på din nya plats? Tillfälle till verksamhet saknas ej ock få har du bättre tid, att fullfölja dina vetenskapliga ströfvanden och arbeten. Vi må här alla bra, fast frorsan synes ha lust, att vilja angripa en hvar. Du känner ju vär Notarie Boman? Han blef häromdagen förlofvad med Penultima af Biskopens döttrar. Men tiden lider på natten; jag önskar dig allsköns grönskande Salutem in Spiritualibus och tecknar med varm vänskap mig den tillgifne

Borgå d. I/IV 1856

[Kunnioitettava Veli!

Viaporin linnoitusseurakunnan tabelleista on saapunut vain kuolleisuustabelli, ja se on ilmeisesti oikein, mutta siitä pitäisi lähettää kaksi kappaletta, samoin kuin viidennestabellista, jota en ole saanut ollenkaan. Lähetän siksi sinulle takaisin ensiksi mainitun kopioimista varten, sekä memoriaalin Heleniukselle, jotta voit korjata tämän laiminlyömäsi velvollisuuden. Jos hän ei ole enää paikkakunnalla, toivon kovasti, hyvä Veli, että kirkonkirjat vielä löytyvät ja että asialle voi vielä tehdä jotain. Jos asia ei ole näin, voitko ensi tilassa kopioida kuolleisuustabellin ja lähettää sen kahtena kappaleena sekä liittää mukaan selityksen viidennestabellin puuttumisesta.

Kuinka viihdyt uudessa paikassasi? Tilaisuuksia uurastamiseen ei puuttune, ja toivottavasti sinulla on paremmin aikaa saattaa loppuun tieteelliset retkesi ja työsi. Me täällä voimme kaikki hyvin, vaikka kuumetautia kierteleekin seudulla. Tunnet varmaan notaari Bomanin? Hän meni tänään kihloihin piispan toisiksi nuorimman tyttären kanssa. Mutta yö lähestyy; toivotan sinulle mitä kauneimmin ystävyydellä ja uskollisuudella Salutem in Spiritualibus

Porvoossa 1.4.1856] 

1 thought on “Reinholmin joulukalenteri, luukku 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *