Reinholmin joulukalenteri, luukku 17

H. A. Reinholm -parka on taas saanut kirjeitse moitteita virkansa laiminlyönnistä. Tämän kirjeen puhtaaksikirjoittaminen oli ilo: käsiala on äärimmäisen selkeää ja ilmaisu johdonmukaista. Ehdin jo ihmetellä, kuka kirjoittaa näin hyvin, mutta allekirjoitus ikäänkuin selvitti asian…

Till Predikanten vid Lutherska församlingen i Sveaborg Herr Doktor H. A. Reinholm.

Som föreskrifna uppgifter om barnaundervisningen för år 1882 icke inkommit från Sveaborgs Lutherska församling och den statistiska öfversigt af nämnda undervisning, som för närvarande är under arbete, icke kan slutföras förr än hithörande uppgifter alla bekärigen anländt, får jag härmed anhålla att bilagda blankett blefve omsorgsfullt ifyld och derefter så fort sig göra låter direkte till Skolöfverstyrelsen inlemnad.

Högaktingsfullt
Helsingfors den 11. April 1883
Öfverinspektorn för Folkskolorna i Landet
Uno Cygnaeus

[Viaporin luterilaisen seurakunnan saarnaaja, herra tohtori H. A. Reinholm

Koska kirjalliset selvitykset Viaporin luterilaisen seurakunnan lastenopetuksesta vuonna 1883 eivät ole saapuneet, ja koska parhaillaan työn alla olevaa tilastollista yleiskatsausta mainitusta opetuksesta ei voida tehdä valmiiksi ennen kuin kaikki asiaankuuluvat selvitykset ovat saapuneet, pyydän että oheinen kaavake täytetään huolellisesti ja lähetetään sen jälkeen niin pian kuin mahdollista Kouluylihallitukseen.

Kunnioittavasti
Helsinki 11. huhtikuuta 1883
kansakoulujen ylitarkastaja
Uno Cygnaeus]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *