Aikalaiskuvauksia Viaporista, osa 9: Henrik August Reinholm ja laivapojat

Venäjän vallan aikana Viaporissa pappina toiminut Henrik August Reinholm keräsi tietoja linnoituksessa toimineesta laivapoikakoulusta. Nämä tiedot perustuivat 1800-luvun alussa Viaporissa eläneiden vanhojen ihmisten kertomuksiin, kuten hän itse toteaa. Jotkut kertomukset Reinholm on kirjannut yksityiskohtaisesti ylös, ja ne tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua Viaporissa Ruotsin vallan aikana elettyyn tavalliseen elämään. Reinholmin laivapoikakoulua koskevan aineiston on julkaissut Harry Halén vuonna 2003 (Skeppsgosseskolan på Sveaborg 1778–1826, Unholan aitta 16).

Laivapoikakoulun tehtävänä oli kouluttaa uusia aliupseereita laivaston palvelukseen. Koulun oppilaat olivat nuoria, tavallisesti alle 15-vuotiaita, Viaporissa palvelleiden aliupseerien ja käsityöläisten poikia. He muodostivat Armeijan laivaston alaisuudessa olleen laivapoikakomppanian. 1770-luvulta alkaen laivapoikia oli 80, mutta vuosisadan lopussa Viaporin laivastoeskaaderin päällikkö Carl Olof Cronstedt nosti laivapoikakomppanian vahvuuden 100 henkeen. Tämä tapahtui siis ennen hänen komendanttikauttaan.

Eräs Reinholmin kirjaamista tarinoista käsittelee laivapoikien kelkkamatkaa heidän opettajansa, meritykistörykmentin pataljoonansaarnaaja Anders Canteniuksen kanssa:

Pastorn sattes på en släda och skjöts af de glade skälmske gossarne, men som detta åkande aldrig ville taga ända, höjde pastorn oupphörligt röst och händer för att stoppa. Nej, det hjelpte ej, sedan pojkarne en gång kommit i farten – Dunderfelts påhitt.

– ”Slutar ni, så skall jag ge åt hvarenda en bulla och brännvin, eller bulla och mjölk åt dem som icke supa.”

Detta löfte verkade, då man visste att han eljest var sparsam. Bullor blefvo genast efterskickade till bagar Österberg, med tillsägelse att om tillräckligt antal semlor ej fanns, ny bakning genast skulle göras. Så slutade dagens fröjd till ömsesidig belåtenhet.

Laivapojat saivat siis päivän päätteeksi pullan ja paloviinaa tai maitoa. Tässä yhteydessä voidaan mainita, että leipuri ja kauppias Johan Österberg harjoitti Viaporissa laajaa leipomotoimintaa. Koska Reinholmin esittämässä kertomuksessa ei mainita tapahtumavuotta, kyseessä saattaa olla myös Johanin leski Julijana, joka jatkoi miehensä liiketoimintaa tämän kuoltua vuonna 1803.

Lainaus teoksesta: Reinholm, H. A.: Skeppsgosseskolan på Sveaborg 1778-1826. Unholan aitta 16. Redigerad och utgiven av Harry Halén. Yliopistopaino: Helsingfors 2003.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *