Aikalaiskuvauksia Viaporista, osa 23: Henrik Gabriel Porthan

Postissa tuli juuri Henrik Gabriel Porthanin Opera omnian eli koottujen teosten XIII osa, joka sisältää hänen Suomen maantiedettä ja taloutta koskevat kirjoituksensa. Tilasin sen saadakseni lisäselvyyttä siihen, mikä oli Porthanin rooli Erik Tuneldin ja Daniel Djurbergin maantieteellisten teosten Suomen-osuuksien synnyssä. Opuksen alussa oleva, Allan Tiitan kirjoittama artikkeli Porthanista maantieteilijänä luokin mainiosti valoa pimeyteen.

Porthan oli niin tyytymätön Tuneldin suuren maantieteen Suomi-osuuteen, että hän julkaisi toimittamassaan Åbo Tidningar -lehdessä kasapäin korjauksia ja tarkennuksia. Miesten välillä alkoi kirjeenvaihto, ja Tuneld pyysi Porthania kokoamaan hänelle tietoja Suomesta. Lopulta Porthan palkattiin kirjoittamaan uusiksi koko Suomea koskeva osuus Tuneldin maantieteen seitsemänteen painokseen. Lopputuloksen Allan Tiitta luonnehtii olleen “ensimmäinen varsin luotettava Suomen luonnon- ja kulttuurimaantieteen yleisesitys”.

Millaisia korjauksia Porthan sitten Åbo Tidningarissa teki Tuneldin tekstiin? Tässä muutama näyte:

Sivu 532. Viaporiin on herra tirehtööri Tunberg rakentanut tuulimyllyn joka pumppaa vettä molemmista telakka-altaista, sahaa lautoja ja lankkuja, jauhaa j.n.e. Tämä mylly on niin korkea, että purjehtijat näkevät sen mereltä aikaisemmin kuin itse majakan, joka on mailin ulompana merellä.

Ulricasborgin vuorelle on herra professori, tohtori Jacob Gadolin asettanut tarkan meridiaanin.

Helsingin malmi, missä Ruotsin armeijalla oli leiri vuonna 1742, ei sijaitse viiden vaan 1 1/4 mailin päässä Helsingin kaupungista.

Mainittu Espoon terveyslähde perustettiin vuonna 1750, mutta on nyt rappiolla, niin että siellä käy vain yksittäisiä vieraita.

Vanhassakaupungissa Helsinginjoen suulla on muhkea kivimylly jossa on kahdeksan paria jauhinkiviä, ja jonka rakennutti edesmennyt pormestari Nils Burtz.

Porthanin paikallistietämys Helsingistä oli siis varsin tarkkaa. Muut Turun akatemian oppineet avustivat häntä korjausten tekemisessä, minkä lisäksi hän pyysi lehden lukijoita lähettämään omia korjauksiaan. Siihen Suomen-kuvaukseen, jonka hän Tuneldin maantieteeseen lopulta kirjoitti (ja joka julkaistiin aika lailla samanlaisena Djurbergin maantieteessä), on pujahtanut muutama Viaporia koskeva virhe (kts. bloggaukseni Tuneldista), mutta kokonaisuutena suoritus on vaikuttava.

[Porthanin Tuneldin maantieteeseen tekemät korjaukset on julkaistu hänen koottujen teostensa kolmannessatoista osassa. Henrici Gabrielis Porthan Opera omnia XIII, Porthan-seura 2007. Otteiden suomennos omani.]