Aihearkisto: Inlägg på svenska

Tersmedenin Biffstickit – Tersmedens Biffsticker

Jo aiemmin esitellyn hylkeen lisäksi Albergan isäntä Carl Tersmeden kertoo päiväkirjassaan muistakin syömisistään, joskus jopa ruoan valmistusohjeen kera. Vuonna 1764 Tersmeden sai siirron Viaporista Karlskronaan, ja ennen koko taloutensa sinne muuttoa hän asui yhden talven vuokrahuoneissa leipuri Flyborgin luona. Siellä hän opetti vuokraemännälleen leipurinnalle muun muassa sen, miten valmistetaan ”Biff Stickejä”, koska Tersmeden halusi tarjota vieraalleen kreivi Erik Sparrelle aidon englantilaisen aterian. Lue lisää / Nedanför också på svenska

Hustru på rymmen

Den 9 november 1754 fick skräddaren Ulric Falck företräde inför magistraten i Helsingfors. Han beklagade sig över att hans hustru, Anna Maria Falck, hade rymt ifrån honom. Med hans vetskap (och tillstånd?) hade hon rest från Stralsund till Stockholm, men aldrig återvänt. Emot hans vilja hade hon fortsatt från Stockholm till Sveaborg fästning, “och therstädes lösaktigt lefwerne föröfwat“. Lue loppuun

En mindre lustig historia om äktenskaplig samlevnad

Kvinnodagen till ära, ska idag presenteras en mindre föredömlig kvinna. Om någon trodde kvinnor var små undergivna och beskedliga varelser på 1700-talet, är domböcker ett utmärkt källa för att bevisa att verkliga rivjärn existerade redan då. Om fallet ägde rum på Sveaborg eller i Helsingfors skall lämnas osagt. Lue loppuun

Från länsman till straffånge

Sveaborg har en lång historia som fängelse och fångar verkar under hela fästningens existens ha använts som arbetskraft på fästningen. Redan på 1750-talet deltog fångar i byggnadsarbetet, även om källorna sällan nämner dem. En av dem som ändade upp som arbetsfånge på Sveaborg var Isak Uhrwäder, ett spännande exempel på social degradering. Lue loppuun

Långfingrade filurer i farten

År 1756 gav generalkrigsrätten brevledes sitt utslag över en stöldhärva som redan tidigare behandlats i krigsrätten på Sveaborg. Åtalade stod två arbetsfångar, Petter Sylo och Johan Christian Schröder, två värvade soldater, Simon Lund och Nils Tranberg, hovsslagareänkan Botila Lancoltt och skepparen Johan Gällenberg. Lue loppuun

Augustin E. äntligen på finska!

Den länge efterlängtade finska översättningen av Oscar Nikulas “Augustin Ehrensvärd” har äntligen utkommit. Boken publicerades förra veckoslutet, passande nog på Saaris gård (Ehrensvärd gamla boställe) nära Åbo. Det var inte en dag för tidigt, på svenska utkom denna klassiker för första gången redan år 1960 och den andra upplagan lämpligt till Ehrensvärds 300-års jubileum år 2010. Men den som väntar på något gott… Boken har fått en fräsch, ny lay-out och framför allt, en massa nya illustrationer, som gör den värd att skaffa även för dem som redan har två svenska upplagor. Boken har utgivits av Samfundet Ehrensvärd, som håller den till försäljning åtminstone på Infocentret på Sveaborg. Säkert hittar den så småningom sin väg också till bokhandlarna, men alla riktigt otåliga får ett bra svepskäl att besöka fästningen….

Morgondagens födelsedagsbarn: Johan Sederholm (1722-1805)

En av de få borgare i 1700-talets Helsingfors om vilken mycket är känt och mycket har skrivits är Johan Sederholm. Kanske för att han som en self-made man som lyckades komma upp sig ordentligt är en spännande person, kanske för att hans hus och gravmonument ännu finns kvar att beundra i Helsingfors. En annan orsak är säkert, att han till framtida forskares glädje var vänlig nog att på sin ålders höst skriva ner sina minnen, som också tryckts. Lue loppuun

1700-talets Helsingfors: Gamla kyrkan och dess omgivningar

Gamla Kyrkan vid Bulevarden är visserligen ritad av Carl Ludvig Engel och blev färdig först år 1826, men i dess omgivningar går det att hitta en hel del som har att göra med Sveaborg och 1700-talets Helsingfors, om man bara har en aning fantasi. Lue loppuun

Söndagens födelsedagsbarn: Augustin Ehrensvärd (1710-1772)

Den 25 september fyller självaste Augustin Ehrensvärd 301 år. Augustin Ehrensvärds liv har dock redan tidigare behandlats på denna blogg, så vi inskränker oss till att gratulera. Om någon dagen till ära känner för en djupdykning i ämnet, så pågår fortfarande utställning om honom på Ehrensvärd-museet på Sveaborg. Muséet har öppet ännu några dagar till innan man går i vinteride, till den 30.9 har muséet öppet må-sö kl. 11-16.