På svenska

Elias Martin: Sveaborgs docka / Göteborgs konstmuseum

Kontakter, nätverk och innovationer.

Sjöfästningen Sveaborgs grundande, ekonomisk-sociala konsekvenser och roll som centrum för innovationer, ca 1730-1809.

 

Forskningsprojektet (2010-2013) finansieras av Finlands Akademi och forskar i militariseringens betydelse för samhällsutvecklingen i 1700-talets Sverige och Finland. Forskningen fokuserar på att analysera vilka konsekvenser byggandet av sjöfästningen Sveaborg (1748-1809) hade på Östersjöområdet. Speciell uppmärksamhet ägnas åt, att rekonstruera det ekonomiska influensområdet och följderna av fästningsbyggets stora efterfrågan på byggnadsmaterial och arbetskraft, såväl i Helsingfors stad som på  landsbygden. Samtidigt fördjupas bilden av militärsamhället Sveaborgs sociala och kulturella inflytande på Helsingfors och på landsbygden. Både i egenskap av en enorm byggarbetsplats och som bas för skärgårdsflottan, kom Sveaborg att fungera som ett viktigt centrum för innovationer; fästningen spred sin tids modernaste europeiska teknologi till Östersjöområdet.

Sveaborg var ett av de största byggnadsprojekten i Sverige, i arbetet deltog under den intensivaste byggperioden upp till 8000 man samtidigt. I slutet av 1700-talet hade Sveaborg utvecklats till en garnisonsort med ca 4000 invånare (dvs. ungefär lika många som Helsingfors) och dess inflytande på stadens framtida utveckling var av avgörande betydelse.

Projektets anställda:

 1. Docent, FD Panu Pulma, projektledare
 2. Docent, FD Mikko Huhtamies (Sveaborg som innovationscentrum)
 3. FM Sofia Gustafsson (Sveaborgs ekonomiska influensområde)
 4. FM Juha-Matti Granqvist (Helsingfors borgerskap under Sveaborgs byggnadsperiod)
 5. FM Sampsa Hatakka (Befolkningen på Sveaborg år 1806)
 6. FM Sophie Holm (Stormaktspolitiken och diplomatin bakom Sveaborg)

Med i projektets vetenskapliga samarbete:

 1. Professor Markku Kuisma
 2. Docent, FD Seppo Aalto
 3. Docent, FD Henrika Tandefelt
 4. FD,  informationsspecialist, Jessica Parland-von Essen
 5. FM Magdalena af Hällström

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *