Sampsa Hatakka

FM Sampsa Hatakka

null

Forskningsassistent vid Sveaborgsprojektet. Jag skriver på min avhandling pro gradu om Sveaborgs befolkningsstruktur år 1806. På fästningen bodde då tusentals människor och det fanns flera invånare på fästningen än i Helsingfors stad. Till öarna hade kommenderats administrativ personal, garnisonstrupper, en eskader från Arméns flotta och arbetsfångar. Dessutom fanns där en mängd hantverkare av olika slag samt andra civilpersoner. Många militärer och civila hade även tagit sina familjer med sig till fästningen, som därför på många sätt kom att likna en vanlig stad. I min forskning analyserar jag hur denna befolkning var sammansatt. Vilka olika uppgifter och roller hade människorna på fästningen? Vilken roll spelade den talrika civilbefolkningen i det militära samhället? Genom att svara på dessa frågor, skapas också en bild av Sveaborgs administrativa system och dess strukturer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *