Sofia Gustafsson

FM Sofia Gustafsson

Sofia Gustafsson

Doktorand vid Helsingfors Universitet, forskar i de ekonomiska konsekvenserna av Sveaborgs byggande, närmast under den första aktiva byggnadsfasen under 1750-talet. Fästningsbygget var en av den tidens största ekonomiska satsningar i Sverige och finansierades åtminstone delvis med utländskt kapital. Men vart tog egentligen pengarna vägen? Vem sålde tegel, timmer och kalk till fästningsbygget? Från vilka städer och byar kom varorna? Vilka olika sociala grupper sålde varor? Vilka yrkesgrupper fick löneinkomster eller andra förtjänster från bygget? Vem fick betalt för transporterna? Kort sagt, vem vann egentligen på Sveaborg?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *