Sophie Holm

FM Sophie Holm

Doktorand i historia vid Helsingfors universitet och forskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Min nuvarande forskning kretsar kring Sveaborgs utrikespolitiska bakgrund, närmare bestämt Sveriges diplomatiska förbindelser under riksdagen 1746‒1747. Jag intresserar mig för diplomatin i riksdagens kulisser i både teori och praktik: hur skiljde sig diplomaternas påverkningsmöjligheter i form av ekonomiska och sociala resurser? Hur tog sig samtida uppfattningar om internationella relationer och maktbalans uttryck i den diplomatiska diskursen?

Många av nyckelpersonerna i de utländska sändebudens sociala nätverk lärde jag känna redan under arbetet med min avhandling pro gradu om bastionnamnen på Sveaborg och de samtida fästningarna i Finland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *