Suomeksi

Elias Martin: Viaporin telakka / Göteborgin taidemuseo

Yhteydet, yhteisöt ja innovaatiot

Viaporin linnoituksen perustaminen, taloudellis-sosiaaliset vaikutukset sekä merkitys innovaatiokeskuksena n. 1730-1809.

Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti (2010-2013) tutkii militarisoitumisen merkitystä 1700-luvun Ruotsin ja Suomen yhteiskuntakehityksestä. Tutkimus keskittyy Viaporin (nyk. Suomenlinna) linnoituksen rakentamisen (1748-1809) vaikutusten analyysiin Itämeren alueen muodostamassa alueellisessa kontekstissa. Erityinen huomio on Viaporin rakentamisen taloudellisen vaikutuskentän rekonstruktiossa ja rakennustyömaan valtavan tarvikkeiden ja työvoiman kysynnän seurauksissa sekä Etelä-Suomen maaseudulla että Helsingin kaupungissa.  Samalla syvennetään kuvaa Viaporin sotilasyhteisön sosiaalisista ja kulttuurisista vaikutuksista niin Helsingissä kuin maaseudulla.  Suurena rakennustyömaana ja Ruotsin saaristolaivaston tukikohtana Viapori toimi myös tärkeänä innovaatiokeskuksena, joka välitti aikansa moderneinta eurooppalaista teknologiaa Itämeren alueelle.

Viapori oli Ruotsin suurimpia yksittäisiä rakennushankkeita, sen rakennustöihin osallistui aktiivisimpana aikana jopa 8 000 miestä kerrallaan. 1700-luvun loppuun mennessä Viaporin oli kehittynyt noin 4 000 asukkaan varuskuntakeskus, jonka vaikutus Helsingin kaupungin, jonka asukasluku oli samaa luokkaa, kehitykseen oli ratkaisevan tärkeä

Projektin henkilökunta:

 1. Dosentti, FT Panu Pulma, projektinjohtaja
 2. Dosentti, FT Mikko Huhtamies (Viapori innovaatiokeskuksena)
 3. FM Sofia Gustafsson (Viaporin taloudellinen vaikutuskenttä)
 4. FM Juha-Matti Granqvist (Helsingin porvaristo Viaporin rakentamiskautena)
 5. FM Sampsa Hatakka  (Viaporin väestö vuonna 1806)
 6. FM Sophie Holm (Viaporin rakentamisen suurvaltapoliittinen tausta)

Mukana projektin tieteellisessä yhteisössä

 1. Professori Markku Kuisma
 2. Dosentti, FT Seppo Aalto
 3. Dosentti, FT Henrika Tandefelt
 4. FT, tietopalveluasiantuntija Jessica Parland-von Essen
 5. FM Magdalena af Hällström