Juha-Matti Granqvist

FM Juha-Matti Granqvist

Juha-Matti Granqvist

Olen Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian tohtorikoulutettava. Tutkimukseni aiheena on Helsingin porvaristo Viaporin linnoituksen rakennuskaudella eli vuosina 1743–1808. Käytän siinä sosiaalihistoriallista lähestymistapaa, joka on suomalaisessa 1700-luvun porvariston tutkimuksessa perinteisesti ollut talous- ja poliittishistoriallisen tutkimusotteen varjossa. Keskeisimmät tutkimuskysymykseni ovat: miten ja keistä Helsingin porvaristo muodostui, millaisiin sisäisiin ryhmiin se jakautui ammatti- ja varallisuuserojen sekä sosiaalisten statusten perusteella, sekä millaisia suku- ja suhdeverkostoja porvariston jäsenten välillä oli. Avainasemassa on Viaporin vaikutus: miten Helsingin porvarit hyötyivät linnoitustyömaasta ja sen tavaratilauksista, ja miten he puolustautuivat linnoituksen palkkalistoilla olleiden ammatinharjoittajien kilpailua vastaan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *