Sophie Holm

FM Sophie Holm
Olen historian jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa ja tutkija Svenska Litteratursällskapetissa. Väitöskirjatyössäni tutkin Viaporin rakentamisen suurvaltapoliittista taustaa analysoimalla Ruotsin diplomaattisia suhteita vuosien 1746–1747 valtiopäivien aikana. Tutkin valtiopäivädiplomatiaa sekä teorian että käytännön tasolla: miten diplomaattien erilaiset taloudelliset ja sosiaaliset resurssit heijastuivat heidän poliittisissa vaikutusmahdollisuuksissaan, ja miten kansainvälisen suhteiden kehitys ja valtatasapainon heilahtelut näkyivät valtiopäiväkeskusteluissa?

Monet diplomaattien suhdeverkoston keskushenkilöt opin tuntemaan jo pro gradu –työssäni, joka käsitteli linnoituslaitteiden nimeämispolitiikkaa Viaporissa ja muissa saman ajan suomalaisissa linnoituksissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *