Tag Archives: Kansallisarkisto

Viapori-aineiston jäljillä, osa 2: Militaria

Viaporiin liittyvien virallisten asiakirjojen osalta yksi keskeisimmistä Suomessa säilytettävistä aineistoista on Kansallisarkiston Militaria-kokoelma. Vaikka kokoelma ei sisällä mitään varsinaista Viaporin hallintoa käsittelevää kokonaisuutta, sotilasasiakirjoja tutkimalla voidaan saada paljon tietoa linnoituksen menneisyydestä. Esimerkiksi Viaporin molemmista varuskuntarykmenteistä on säilynyt monipuolista asiakirja-aineistoa. Rykmentit olivat hallinnollisessa mielessä itsenäisiä yksikköjä linnoituksen sisällä, minkä vuoksi niillä oli oma hallinto- ja oikeusjärjestelmänsä. Continue reading

Viapori-aineiston jäljillä

Viaporin linnoituksen rakentamisesta on julkaistu vain vähän tutkimuksia, vaikka aihe on Suomen 1700-luvun historian kannalta mitä keskeisin. Yksi tärkeimpiä syitä tähän on ongelmallinen lähdetilanne. Viaporia koskeva lähdeaineisto on hajallaan kahden maan (Ruotsi ja Suomi) arkistoissa. Continue reading