Avainsana-arkisto: krigsrätt

En mindre lustig historia om äktenskaplig samlevnad

Kvinnodagen till ära, ska idag presenteras en mindre föredömlig kvinna. Om någon trodde kvinnor var små undergivna och beskedliga varelser på 1700-talet, är domböcker ett utmärkt källa för att bevisa att verkliga rivjärn existerade redan då. Om fallet ägde rum på Sveaborg eller i Helsingfors skall lämnas osagt. Lue loppuun

Långfingrade filurer i farten

År 1756 gav generalkrigsrätten brevledes sitt utslag över en stöldhärva som redan tidigare behandlats i krigsrätten på Sveaborg. Åtalade stod två arbetsfångar, Petter Sylo och Johan Christian Schröder, två värvade soldater, Simon Lund och Nils Tranberg, hovsslagareänkan Botila Lancoltt och skepparen Johan Gällenberg. Lue loppuun

Sveaborgs källor på spåren del 8: Rättegångsmaterial

Gällande materialet från rättegångar rörande personer på Sveaborg och i Helsingfors, råder delvis samma problem som gällande bokföringsmaterialet, dvs. dessa papper finns spridda i flera olika arkiv. Det är inte alltid heller självklart eller logiskt vilket material som finns var…. Följande reflexioner kring ämnet gäller för perioden 1748-ca 1760, efter det verkar man ha blivit mer på det klara över de olika administrativa gränserna. Lue loppuun