Tag Archives: Riksarkivet

Viapori-aineiston jäljillä

Viaporin linnoituksen rakentamisesta on julkaistu vain vähän tutkimuksia, vaikka aihe on Suomen 1700-luvun historian kannalta mitä keskeisin. Yksi tärkeimpiä syitä tähän on ongelmallinen lähdetilanne. Viaporia koskeva lähdeaineisto on hajallaan kahden maan (Ruotsi ja Suomi) arkistoissa. Continue reading