Avainsana-arkisto: taide

Dagens födelsedagsbarn: Carl August Ehrensvärd (1745-1800)

Augustin Ehrensvärds ende son föddes den 5 maj i Stockholm, men tillbringade troligen en del av sin ungdom på Sveaborg. Carl August inskrevs redan som 8-åring som kadett vid artilleriet och som tonåring följde han med sin far till kriget i Pommern, där han tjänstgjorde inom flotteskadern under Henrik af Trolle. Redan som 16-åring fick han löjtnants grad inom flottan. Han fortsatte sin karriär inom arméns flotta och vistades på 1760-talet på Sveaborg. Han var en av de officerare som under Sprengportens ledning deltog i statskuppen 1772. Lue loppuun

Dagens födelsedagsbarn: Elias Martin (3?).3.1739-25.1.1818)

Elias Martin döptes i Stockholm den 8.3.1739. Han kom från en släkt av konsthantverkare, hans far var åldermannen i snickarämbetet Olof Martin och hans mor Ulrika Haupt, syster till den berömde möbelsnickaren Georg Haupt. Elias Martin hjälpte till i sin fars verkstad och fick teckningsundervisning av målaren Friedrich Schultz (1709-69). Lue loppuun