På jakt efter råttor och potatis

 

 

 

 

 

 

Vilken fin dag på Sveaborg, lite kyligt, men oerhört intressant!

Vi började dagen med att individuellt fundera kring fenomenet “råttor och potatisar” – vad kommer man att tänka på, vad skulle detta kunna innebär? Det var intressant att se hur olika vi tänkte och hur många olika synvinklar och funderingar ordparet kan väcka. Även om våra tankar och idéer var väldigt olika, hittade vi snabbt gemensamma nämnare. Härefter kategoriserade vi våra tankar under olika teman (hygien, avfallshantering, mat, vatten, sjukdomar, förvaring etc. ). Vårt följande steg var att bekanta oss med Sveaborg och försöka finna spår av råttor och potatisar…

Det som var överraskande var hur vi nu med nya ögon lade märke till sådant som vi inte tidigare sett. När vi tidigare besökt Sveaborg har vi fokuserat på fästningens murar, mörka tunnlar och kanoner. Nu hittade vi dammen, odlingsmark, regnvattensrännor, men inga råttor…

 

 

 

 

 

 

 

Vår vandring fortsatte genom kungsporten och där hittade vi moderna avfallssorteringskärl, vi funderade hur man gjorde förr? Grävdes avfallet ner i marken, dumpades det i havet, blev det avfall och i så fall vad? Var bodde råttorna? Var råttorna ett problem? Var avfallet ett problem?

För att kunna svara på dessa frågor, behövde vi mera information om livet på Sveaborg. Vi besökte Sveaborgsmuseet och såg en kortfilm om fästningens historia. Filmen gav inte direkt svar på våra frågor utan snarare gav den upphov till flera frågor, vilket även är målet med fenomenbaserad undervisning.

Vi ser framemot att få fortsätta utforska och vårt nästa besök på Sveaborg.

by Julia, Mia, Monica och Riina