Andra grammatiska begrepp

Filmer om olika grammatiska begrepp

Pdf-underlag som kan laddas ner med bildspel och/eller övningar är på kommande.

Grammatiskt genus (Lindström Tiedemann, Therese & Lassus, Jannika, 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/56ef43a8-2712-4a77-b25b-3dba6d899997

Kongruens 1 (Lindström Tiedemann, Therese & Lassus,  Jannika, 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/8b984969-a64a-413f-9c21-4ea7ff7ff356

Kongruens 2 (Lindström Tiedemann, Therese & Lassus, Jannika, 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/20a66d27-437a-4def-88fd-a0b07a610eca

Tempus 1: Vad är tempus? Vilka tempus finns i svenskan? (Lindström Tiedemann, Therese & Lassus, Jannika, 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/7ecc2889-a501-4c2b-8b8a-81184caf3668

Finita och infinita verbformer (Peltola, Katja & Sundström, Charlotta, 2023)

Passiva verbformer (Peltola, Katja & Sundström, Charlotta, 2023)