Årsfest

Kära svunkeiter, årsfestdeltagare och vänner,

Svenska Naturvetarklubbens styrelse och årsfestkommitté har under våren och sommaren hoppfullt arbetat för att förverkliga föreningens flyttade 100-årsfest. Då coronavirussituationen i vårt land under sommaren började lätta prickade vi hoppfullt in ett nytt datum för årsfesten, med tanken om att hålla årsfesten i början av september. I ljuset av statistiken över det återigen ökade antalet fall av COVID-19 och studentkårens rekommendationer har föreningens styrelse nu tagit det svåra beslutet att inhibera Svenska Naturvetarklubbens 100-årsfest som var utsatt att hållas den 11 september 2020.

Trots årsfestens beklagliga öde kommer föreningens 100-årshistorik som planerat att publiceras och därmed komma till salu inom en snar framtid. Dessutom säljer vi även inom kort SvNK:s nya sångbok samt t-skjortor, hoodies, tygkassar och snapsglas med SvNK:s logo!

För stunden lägger vi tyvärr alla planer på årsfest på is, men hoppas att vi någon gång i framtiden får till en årsfest.

 

Med vänlig hälsning,

Svenska Naturvetarklubbens styrelse