Anmälan

Nu kan du anmäla dig till konfrensen via denna länk: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/74407/lomake.html

Du bekräftar ditt deltagande genom att betala konferensavgiften till:
Helsingfors universitet, FI22 1660 3000 0777 38
Ange som meddelande ”WBS 7440438”.

Konferensavgiften är 120€,
med subventionerade avgifter för doktorander (65€) och studenter (20€).

Därtill kommer priset på konferensmiddagen (40€ eller 20€ för doktorander/studenter) om du väljer att delta i den. Se mer information om konferensmiddagen här.

Sista dagen att anmäla sig och att betala sin konferensavgift är den 28 april!

 

Anmälan av konferensbidrag

Förslag på föredrag och poster kunde skickas in före den 10 februari.
De antagna föredragshållarna har fått ett besked om sitt bidrag i slutet av februari.