Praktiskt

Konferensplats
Konferensen kommer att äga rum på Språkcentrum vid Helsingfors universitet, Fabiansgatan 26.

Lunchen kommer vi att äta på Hotel Arthur som ligger på Berggatan 19.

Konferensmiddagen hålls på restaurang Panimo på Sveaborg på torsdag kl.19.


Konferensvolymen

Föredrag från konferensen kommer att publiceras i en volym i serien Nordica Helsingiensia.

Föredragshållare: DL för artikelmanuskript är den 16 oktober 2017. Du hittar mer detaljerade instruktioner i filen härunder:

SiF17 manusanvisningar i detalj