Palkinto väestötieteen edistämisestä

Vuosikokouksessa ehdotettiin, että yhdistys jakaisi 1–2 vuoden välein palkintoa väestötieteen edistämisestä. Ehdotus sai kannatusta ja asia annettiin johtokunnan valmisteltavaksi. Ehdotuksia palkinnonsaajaksi pyydetään nyt ensimmäistä kertaa. Myös jäsenistön palaute on tervetullutta. Palkinto ei ole rahapalkinto. Toivomme, että siitä tulee arvostettu kunniamaininta.

Palkinto väestötieteen edistämisestä
Suomen Väestötieteen Yhdistys ry.

Väestötieteen edistäjä -palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle merkittävästä saavutuksesta tai teosta, joka edistää väestötieteen tutkimusta, opetusta, yhteiskunnallista tunnettuutta tai vaikuttavuutta.

Palkittava merkittävä saavutus voi olla esimerkiksi:

  • tieteellinen tutkimus (esim. erityisen merkittävät julkaisut, opinnäytetyö, elämäntyö)
  • tutkimuksen edellytysten parantaminen
  • alan opetuksen kehittäminen tai toteuttaminen
  • vaikuttavuuden edistäminen, tutkimuksen tuominen yhteiskunnalliseen keskusteluun tai päätöksentekoon, tai päätöksenteon edistämistä
  • väestötieteen yleistajuistaminen, alan tunnetuksi tekeminen tai medianäkyvyyden lisääminen
  • alan menetelmien tai aineistojen saatavuuden ja käytettävyyden kehittäminen
  • kansainvälinen menestys, huomattava kansainvälisen tai kansallisen tunnustuksen saaminen
  • tai muu perusteltu väestötieteen edistämiseen liittyvä syy.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi pyydetään julkisella haulla vuosittain. Palkinnon myöntämisestä päättää SVY:n johtokunta ehdotusten perusteella. Vuonna 2020 palkinto myönnetään ensimmäistä kertaa.

Ehdotukset Väestötieteen edistäjä 2020 -palkinnon saajaksi jätetään 10.10. mennessä sähköpostitse SVY:n sihteeri Julia Hellstrandille svy-sihteeri@helsinki.fi. Esityksessä ehdotetaan palkinnon saajaa ja perustellaan ehdotus. Perustelun ohjeellinen pituus on 100–250 sanaa. Otsikoi viestisi “Väestötieteen edistäjä 2020”.

Ehdota palkinnon mielestäsi ansainnutta henkilöä, ryhmää tai organisaatiota Väestötieteen edistäjä 2020 -palkinnon saajaksi! Palkinnonsaaja julkistetaan tänä vuonna Väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaarin yhteydessä.