Julkaisut

Suomen Väestötieteen Yhdistys tukee mahdollisuuksien mukaan korkeatasoisten väestötieteen alan väitöskirjojen julkaisua Väestöntutkimuksen vuosikirjan suplementteina. Tukea voivat hakea yhdistyksen jäsenet toimittamalla yhdistyksen sihteerille vapaamuotoisen hakemuksen, jonka liitteinä ovat väitöskirjan yhteenveto ja esitarkastajien lausunnot. Päätöksen tuen myöntämisestä ja sen suuruudesta tekee yhdistyksen johtokunta, ja lopullisen julkaisupäätöksen vuosikirjan toimituskunta.

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen omassa julkaisusarjassa on ilmestynyt kuusitoista nidettä.

Julkaisuja myy Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämä Tiedekirja.

N:o 16

Tuija Martelin: Differential mortality at older ages. Sociodemographic mortality differences among the Finnish elderly. Helsinki 1994, 95 s.

N:o 15

Andres Vikat: Family formation in Estonia. Helsinki 1994, 176 s.

N:o 14

Kari Pitkänen: Deprivation and disease. Mortality during the great Finnish famine of the 1860s. Helsinki 1993, 176 s.

N:o 13

Marie Reijo: Suomalaisten kaupunkiyhdyskuntien väestönkehitys 1975-2010. Helsinki 1993, 180 s.

N:o 12

Irma-Leena Notkola: Luonnollisesta hedelmällisyydestä lapsirajoitukseen. Mikrodemografinen tutkimus hedelmällisyyden transitiosta. Helsinki 1989, 225 s.

N:o 11

Kari Pitkänen: Väestöntutkimus ja yhteiskunta. Suomalaisen väestöntutkimuksen historia 1700-luvulta noin vuoteen 1950. Helsinki 1988, 223 s.

N:o 10

Väestöntutkimus ja kehitysmaat. Helsinki 1986, 72 s.

 • Väinö Kannisto: Väkiluku- ja väestönmuutostietojen kerääminen kehitysmaissa
 • Mauri Nieminen: Väestötietojen analysoimisesta kehitysmaissa
 • Veijo Notkola: Hedelmällisyyden aleneminen kehitysmaissa ja Caldwellin teoria
 • Mikko A. Salo: Perhesuunnittelu kolmannessa maailmassa
 • Kari Poikolainen: Kuolleisuus vähenee kehitysmaissa – syistä kiistaa
 • Pertti Vakkilainen: Riittääkö vesi?

N:o 9

Kari Pitkänen: Suomalaisen väestöntutkimuksen bibliografia 1756-1944. (Bibliography of Finnish Population Research in 1756-1944). Helsinki 1983, 50 s. National Population Bibliography of Finland 1945-1978. Published for the International Union for the Scientific Study of Population, Helsinki 1984, 296 s.

N:o 8

Proceedings of the First Finnish-Soviet Seminar on Demography. Helsinki, April 19-20, 1983. Edited by Seppo Lallukka, Helsinki 1984, 251 s.

 • V.A. Borisov and G.P. Kiseleva: Reproductive Behaviour and Methods for its Study
 • Olavi Riihinen: On the Scope and Study of Reproductive Behaviour
 • T.V. Rjabuskin, R.A. Galeckaja and V.D. Sapiro: Evolution of Population Age Structure and Average Life Expectancy
 • Tapani Valkonen: Evolution of Life Expectancy and Population Age Structure in Finland
 • L.L. Rybakovskij, L.V. Makarova and N.V. Tarasova: Migration Processes, Their Directions and Implications
 • Ismo Söderling: Internal Migration as a Demographic Process
 • T.D. Ivanova arid G.P. Morozova: Population Adaptation and Techniques for its Study
 • Altti Majava: External Migration of the Finns, 1946-1982
 • T.I. Zaslavskaja and S.V. Soboleva: Demographic Projections: National and Regional Levels
 • Mauri Nieminen: Population Projections in Finland
 • L.L. Rybakovskij: Management of Demographic Processes: Specific Features, Factors and Policy
 • Jarl Lindgren: Management of Demographic Processes by Population Policy
 • V.N. Arhangeilskij, T.D. Ivanova and N.V. Tarasova: Summarized Bibliographyof Fundamental Literature on Population Patterns
 • Kari Pitkänen: A Summary View of Finnish Population Research

N:o 7

Väestönkehitys ja Suomen tulevaisuus. Helsinki 1982. 84 s.

 • Ronald Wiman: Väestönkasvun pysähtymisen yhteiskunnalliset seuraukset
 • Sami Tuurna: Väestönkehitys tulevaisuuden teleskooppina
 • Antti Romppanen: Suomi 2000 – väestö ja kansantalous
 • Veikko Savela: Väestönkehitys ja sosiaalimenot
 • Ilpo Kokko: Väestönkehitys ja koulusektori
 • Martti Lujanen: Väestönkehitys ja asuntosektori

N:o 6

Demografian seminaarit 1979 Helsinki 1980, 92 s.

Kansainväliset väestökysymykset:

 • Ilkka Mella: Katsaus maapallon väestökehitykseen
 • Esko Antola: Taloudellis-sosiaalinen kehitys kehitysmaissa
 • Elina Visuri: Maailman väestöpoliittinen ohjelma ja senseuranta
 • Kaija Ilander: Kansainvälisen työjärjestön ILO:n väestö-ja työllisyysprojekti Aasiassa
 • Mauri Nieminen: Väestönkehitys Tansaniassa
 • Seppo Lallukka: Sosialistinen väestö- ja perhepolitiikka: piirteitä Tsekkoslovakian, Unkarin ja Neuvostoliiton järjestelmistä
 • Jarl Lindgren: Ranska, perhepolitiikan esikuva
 • Altti Majava: Siirtolaiset – neljäs maailma

Kansainvälisen lapsen vuoden seminaari:

 • Altti Majava: Hajahavaintoja lapsen vuonna
 • Ilkka Mella:Lasten määrän kehitys Suomessa vuosina 1980–2000
 • Jouko Hulkko: Perhepolitiikkamme kehittämistarpeet väestönkehitysnäkymien valossa

N:o 5

Demografian jatkokoulutusseminaari 1978. Helsinki 1979,104 s.

Väestöennusteiden arviointia:

 • Altti Majava: 1980-luvunhaasteet maamme väestöntutkimukselle
 • Ilkka Mella: Tilastokeskuksen väestöennuste 1978-2020
 • Hannu Kulokari: Ennustemallin kritiikkiä
 • Ronald Wiman: Syntyvyyden näkymät ja ennustajan näkökulmat
 • Altti Majava: Väestöennuste ja siirtolaisuuden näkymät
 • Veijo Ojala: Maassamuuton merkitys ja ennustettavuus
 • Jarl Lindgren: Ikärakenteen vanheneminen – väestöllinen vai taloudellinen ongelma
 • Kari Hietala: Maassamuutto teknologisen kehityksen aiheuttamaan rakennemuutokseen sopeuttavana tekijänä

N:o 4

Finnish Contributions to the IUSSP Conference on Economic and Demographic Change: Issues for the 1980s. Helsinki 1978, 78 s.

 • Elina Haavio-Mannila: Economic Implications of Demographic Behaviourof the Family, Introductory Statement
 • Elina Haavio-Mannila: Fertility and the Economic Activity of Women in Historical and Cross-National Perspective
 • Altti Majava: Economics of International Migration: Causes and Theories, Introductory Statement
 • Altti Majava: Requirements and Potentialities for Theorization AboutInternational Migration
 • Kari Hietala: Migration Flows Between the Nordic Countries in 1963-1975, An Econometric Analysis of the Factors behind them
 • Jarl Lindgren: Consensual Unions in Finland
 • Juhani Lönnroth: The Common Nordic Labour Market: Background and Developments

N:o 3

Demografian jatkokoulutusseminaari 1977. Helsinki 1978, 114 s.

Vuoden 1980 väestölaskenta:

 • Jorma Hyppölä: Väestö- ja asuntolaskentojen taustaa
 • Lauri Yli-Pekka: Vuoden 1980 väestölaskentaa koskevat suunnitelmat
 • Risto Alhava: Rekisterien käyttö väestölaskennoissa
 • Keijo-Kalevi Nyström: Väestölaskennan tietosisältö seutusuunnittelun kannalta
 • Altti Majava: Väestölaskennan tietosisältöä koskevat tarpeet väestöntutkimuksen kannalta
 • Erkki Pentinmäki: Väestölaskentojen luotettavuus
 • Leo Blomberg: Koordinaattipohjaisten tietojen hyväksikäyttö

Kohorttitutkimukset väestötieteessä:

 • Tapani Valkonen: Kohorttitutkimusten taustaa ja merkitys
 • Gunnar Fougstedt: Hedelmällisyyden kohorttitutkimus
 • Pekka Myrskylä: Kohorttien kuukausittaisista syntymäajankohdista ja muuttoliikkeestä
 • Risto Kolari: Kohorttikuolleisuus 1881-1975
 • Aslak Herva: Todelliset ja teoreettiset kohortit
 • Tapani Valkonen: Väestötieteen tehtävät ja suhde muihin tieteisiin (virkaanastujaisesitelmä)

N:o 2

Demografian jatkokoulutusseminaari 1976. Helsinki 1977, 96 s.

Tutkimustraditioita ja ajankohtaista tutkimusta:

 • Juhani Tauriainen: Demografia ja muut yhteiskuntatieteet
 • Kari Pitkänen: Lähteiden luotettavuus ongelmana 1700- ja 1800-lukujen väestöhistorian tutkimuksessa.
 • Yrjö Kaukiainen: Hedelmällisyyden vaihtelut eri sosiaaliryhmissä
 • Mikko A. Salo: Mikrotaloudelliset mallit ja demografia
 • Seppo Lallukka: Väestöteorioita koskeva keskustelu Neuvostoliitossa
 • Altti Majava: Työvoimaministeriön siirtolaistutkimusten tuloksia ja tulkintoja
 • Antti Uusi-Hakala: Valtioneuvoston kanslian väestösuunnitteet
 • Eero Blåfield: Suomalaisten hedelmällisyyden kehityspiirteitä 1900-luvulla

N:o 1

Demografiset tiedostot ja tutkimustarpeet. Helsinki 1976, 60 s.

 • Pasi Markelin: Tilastokeskuksen demografiset tiedostot
 • Matti Rakama: Sairastavuustilastot, esimerkkinä kohdunkaulansyövän joukkotarkastusrekisteri
 • Hannu Kulokari: Atk:n tarjoamista väestötieteellisen tutkimuksen tehostamismahdollisuuksista ja niiden hyväksikäytön edellytyksistä
 • Aslak Herva: Demografisista makrotason simulointimalleista
 • Tapani Valkonen: Kuolevuuden tutkimus ja tutkimustarve
 • Altti Majava: Alueellinen liikkuvuus
 • Seppo Laaksonen: Demometrian tutkimuksesta
 • Juhani Tauriainen: Demografian asemasta korkeakouluopetuksessa