Other Publications

Distributed by: Tiedekirja.

N:o 16

Tuija Martelin: Differential mortality at older ages. Sociodemographic mortality differences among the Finnish elderly.
Helsinki 1994, 95 s.

N:o 15

Andres Vikat: Family formation in Estonia. Helsinki 1994, 176 s.

N:o 14

Kari Pitkänen: Deprivation and disease. Mortality during the great Finnish famine of the 1860s. Helsinki 1993, 176 s.

N:o 13

Marie Reijo: Suomalaisten kaupunkiyhdyskuntien väestönkehitys 1975-2010. Helsinki 1993, 180 s.

N:o 12

Irma-Leena Notkola: Luonnollisesta hedelmällisyydestä lapsirajoitukseen. Mikrodemografinen tutkimus hedelmällisyyden transitiosta. Helsinki 1989, 225 s.

N:o 11

Kari Pitkänen: Väestöntutkimus ja yhteiskunta. Suomalaisen väestöntutkimuksen historia 1700-luvulta noin vuoteen 1950. Helsinki 1988, 223 s.

N:o 10

Väestöntutkimus ja kehitysmaat. Helsinki 1986, 72 s.

 • Väinö Kannisto: Väkiluku- ja väestönmuutostietojen kerääminen kehitysmaissa
 • Mauri Nieminen: Väestötietojen analysoimisesta kehitysmaissa
 • Veijo Notkola: Hedelmällisyyden aleneminen kehitysmaissa ja Caldwellin teoria
 • Mikko A. Salo: Perhesuunnittelu kolmannessa maailmassa
 • Kari Poikolainen: Kuolleisuus vähenee kehitysmaissa – syistä kiistaa
 • Pertti Vakkilainen: Riittääkö vesi?

N:o 9

Kari Pitkänen: Suomalaisen väestöntutkimuksen bibliografia 1756-1944. (Bibliography of Finnish Population Research in 1756-1944). Helsinki 1983, 50 s.
National Population Bibliography of Finland 1945-1978. Published for the International Union for the Scientific Study of Population, Helsinki 1984, 296 s.

N:o 8

Proceedings of the First Finnish-Soviet Seminar on Demography. Helsinki, April 19-20, 1983. Edited by Seppo Lallukka, Helsinki 1984, 251 s.

 • V.A. Borisov and G.P. Kiseleva: Reproductive Behaviour and Methods for its Study
 • Olavi Riihinen: On the Scope and Study of Reproductive Behaviour
 • T.V. Rjabuskin, R.A. Galeckaja and V.D. Sapiro: Evolution of Population Age Structure and Average Life Expectancy
 • Tapani Valkonen: Evolution of Life Expectancy and Population Age Structure in Finland
 • L.L. Rybakovskij, L.V. Makarova and N.V. Tarasova: Migration Processes, Their Directions and Implications
 • Ismo Söderling: Internal Migration as a Demographic Process
 • T.D. Ivanova arid G.P. Morozova: Population Adaptation and Techniques for its Study
 • Altti Majava: External Migration of the Finns, 1946-1982
 • T.I. Zaslavskaja and S.V. Soboleva: Demographic Projections: National and Regional Levels
 • Mauri Nieminen: Population Projections in Finland
 • L.L. Rybakovskij: Management of Demographic Processes: Specific Features, Factors and Policy
 • Jarl Lindgren: Management of Demographic Processes by Population Policy
 • V.N. Arhangeilskij, T.D. Ivanova and N.V. Tarasova: Summarized Bibliography of Fundamental Literature on Population Patterns
 • Kari Pitkänen: A Summary View of Finnish Population Research

N:o 7

Väestönkehitys ja Suomen tulevaisuus. Helsinki 1982. 84 s.

 • Ronald Wiman: Väestönkasvun pysähtymisen yhteiskunnalliset seuraukset
 • Sami Tuurna: Väestönkehitys tulevaisuuden teleskooppina
 • Antti Romppanen: Suomi 2000 – väestö ja kansantalous
 • Veikko Savela: Väestönkehitys ja sosiaalimenot
 • Ilpo Kokko: Väestönkehitys ja koulusektori
 • Martti Lujanen: Väestönkehitys ja asuntosektori

N:o 6

Demografian seminaarit 1979 Helsinki 1980, 92 s.

Kansainväliset väestökysymykset:

 • Ilkka Mella: Katsaus maapallon väestökehitykseen
 • Esko Antola: Taloudellis-sosiaalinen kehitys kehitysmaissa
 • Elina Visuri: Maailman väestöpoliittinen ohjelma ja senseuranta
 • Kaija Ilander: Kansainvälisen työjärjestön ILO:n väestö-ja työllisyysprojekti Aasiassa
 • Mauri Nieminen: Väestönkehitys Tansaniassa
 • Seppo Lallukka: Sosialistinen väestö- ja perhepolitiikka: piirteitä Tsekkoslovakian, Unkarin ja Neuvostoliiton järjestelmistä
 • Jarl Lindgren: Ranska, perhepolitiikan esikuva
 • Altti Majava: Siirtolaiset – neljäs maailma

Kansainvälisen lapsen vuoden seminaari:

 • Altti Majava: Hajahavaintoja lapsen vuonna
 • Ilkka Mella:Lasten määrän kehitys Suomessa vuosina 1980–2000
 • Jouko Hulkko: Perhepolitiikkamme kehittämistarpeet väestönkehitysnäkymien valossa

N:o 5

Demografian jatkokoulutusseminaari 1978. Helsinki 1979,104 s.

Väestöennusteiden arviointia:

 • Altti Majava: 1980-luvunhaasteet maamme väestöntutkimukselle
 • Ilkka Mella: Tilastokeskuksen väestöennuste 1978-2020
 • Hannu Kulokari: Ennustemallin kritiikkiä
 • Ronald Wiman: Syntyvyyden näkymät ja ennustajan näkökulmat
 • Altti Majava: Väestöennuste ja siirtolaisuuden näkymät
 • Veijo Ojala: Maassamuuton merkitys ja ennustettavuus
 • Jarl Lindgren: Ikärakenteen vanheneminen – väestöllinen vai taloudellinen ongelma
 • Kari Hietala: Maassamuutto teknologisen kehityksen aiheuttamaan rakennemuutokseen sopeuttavana tekijänä

N:o 4

Finnish Contributions to the IUSSP Conference on Economic and Demographic Change: Issues for the 1980s. Helsinki 1978, 78 s.

 • Elina Haavio-Mannila: Economic Implications of Demographic Behaviour of the Family, Introductory Statement
 • Elina Haavio-Mannila: Fertility and the Economic Activity of Women in Historical and Cross-National Perspective
 • Altti Majava: Economics of International Migration: Causes and Theories, Introductory Statement
 • Altti Majava: Requirements and Potentialities for Theorization About International Migration
 • Kari Hietala: Migration Flows Between the Nordic Countries in 1963-1975, An Econometric Analysis of the Factors Behind Them
 • Jarl Lindgren: Consensual Unions in Finland
 • Juhani Lönnroth: The Common Nordic Labour Market: Background and Developments

N:o 3

Demografian jatkokoulutusseminaari 1977. Helsinki 1978, 114 s.

Vuoden 1980 väestölaskenta:

 • Jorma Hyppölä: Väestö- ja asuntolaskentojen taustaa
 • Lauri Yli-Pekka: Vuoden 1980 väestölaskentaa koskevat suunnitelmat
 • Risto Alhava: Rekisterien käyttö väestölaskennoissa
 • Keijo-Kalevi Nyström: Väestölaskennan tietosisältö seutusuunnittelun kannalta
 • Altti Majava: Väestölaskennan tietosisältöä koskevat tarpeet väestöntutkimuksen kannalta
 • Erkki Pentinmäki: Väestölaskentojen luotettavuus
 • Leo Blomberg: Koordinaattipohjaisten tietojen hyväksikäyttö

Kohorttitutkimukset väestötieteessä:

 • Tapani Valkonen: Kohorttitutkimusten taustaa ja merkitys
 • Gunnar Fougstedt: Hedelmällisyyden kohorttitutkimus
 • Pekka Myrskylä: Kohorttien kuukausittaisista syntymäajankohdista ja muuttoliikkeestä
 • Risto Kolari: Kohorttikuolleisuus 1881-1975
 • Aslak Herva: Todelliset ja teoreettiset kohortit
 • Tapani Valkonen: Väestötieteen tehtävät ja suhde muihin tieteisiin (virkaanastujaisesitelmä)

N:o 2

Demografian jatkokoulutusseminaari 1976. Helsinki 1977, 96 s.

Tutkimustraditioita ja ajankohtaista tutkimusta:

 • Juhani Tauriainen: Demografia ja muut yhteiskuntatieteet
 • Kari Pitkänen: Lähteiden luotettavuus ongelmana 1700- ja 1800-lukujen väestöhistorian tutkimuksessa.
 • Yrjö Kaukiainen: Hedelmällisyyden vaihtelut eri sosiaaliryhmissä
 • Mikko A. Salo: Mikrotaloudelliset mallit ja demografia
 • Seppo Lallukka: Väestöteorioita koskeva keskustelu Neuvostoliitossa
 • Altti Majava: Työvoimaministeriön siirtolaistutkimusten tuloksia ja tulkintoja
 • Antti Uusi-Hakala: Valtioneuvoston kanslian väestösuunnitteet
 • Eero Blåfield: Suomalaisten hedelmällisyyden kehityspiirteitä 1900-luvulla

N:o 1

Demografiset tiedostot ja tutkimustarpeet. Helsinki 1976, 60 s.

 • Pasi Markelin: Tilastokeskuksen demografiset tiedostot
 • Matti Rakama: Sairastavuustilastot, esimerkkinä kohdunkaulansyövän joukkotarkastusrekisteri
 • Hannu Kulokari: Atk:n tarjoamista väestötieteellisen tutkimuksen tehostamismahdollisuuksista ja niiden hyväksikäytön edellytyksistä
 • Aslak Herva: Demografisista makrotason simulointimalleista
 • Tapani Valkonen: Kuolevuuden tutkimus ja tutkimustarve
 • Altti Majava: Alueellinen liikkuvuus
 • Seppo Laaksonen: Demometrian tutkimuksesta
 • Juhani Tauriainen: Demografian asemasta korkeakouluopetuksessa