Väestöntutkimuksen vuosikirja

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos julkaisee yhteistyössä Suomen Väestötieteen Yhdistyksen ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa englanninkielistä tieteellistä vuosikirjaa Finnish Yearbook of Population Research.

Viimeisin numero

Seuraava numero: Call for articles 2016

Väestöntutkimuksen vuosikirjat ja niiden supplementteina julkaistut väitöskirjat ovat vapaasti saatavilla vuosikirjan verkkosivuilla.

Finnish Yearbook of Population Research sisältää tieteellisiä artikkeleita väestöntutkimuksen eri osa-alueilta (syntyvyys, kuolevuus, muuttoliike, perhe- ja väestörakenne). Kirjaan lähetetyt artikkelit käyvät läpi arviointimenettelyn, jonka jälkeen vuosikirjan toimituskunta päättää niiden hyväksymisestä. Kirjassa on myös päivitetty Suomen väestötilasto sekä Suomen väestöntutkimuksen bibliografia.

Suomen Väestötieteen Yhdistys tukee mahdollisuuksien mukaan korkeatasoisten väestötieteen alan väitöskirjojen julkaisua Väestöntutkimuksen vuosikirjan suplementteina. Tukea voivat hakea yhdistyksen jäsenet toimittamalla yhdistyksen sihteerille vapaamuotoisen hakemuksen, jonka liitteinä ovat väitöskirjan yhteenveto ja esitarkastajien lausunnot. Päätöksen tuen myöntämisestä ja sen suuruudesta tekee yhdistyksen johtokunta, ja lopullisen julkaisupäätöksen vuosikirjan toimituskunta.

Finnish Yearbook of Population Research on vapaasti saatavilla osoitteessa http://ojs.tsv.fi/index.php/fyp/index.

Lisätietoja:

Päätoimittaja
Anna Rotkirch
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos
PL 849, 00101 Helsinki
anna.rotkirch (at) vaestoliitto.fi
Puhelin  040 776 3086