Vuosikokous 2012

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 27.3.2012 Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineen (Unioninkatu 35) seminaarihuoneessa (3. krs).

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2012 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Pekka Martikainen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Sihteeri: Jessica Nisén (Helsingin yliopisto)
Muut jäsenet: Mari-Anna Berg (Tilastokeskus)
Marika Jalovaara (Turun yliopisto)
Tiina Pensola (Kuntoutussäätiö)
Markus Rapo (Tilastokeskus)
Minna Säävälä (Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos)
Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti)

Lisäksi vuosikokous nimesi Professori emeritus Tapani Valkosen yhdistyksen toiseksi kunniapuheenjohtajaksi.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012.

Vuosikokouksen päätteeksi VTM, tohtorikoulutettava Outi Sirniö (Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos) piti esitelmän aiheesta Tulojen ylisukupolvisuus. Esityksessä tarkasteltiin koulutustason ja sosiaaliryhmän yhteyttä tulojen ylisukupolvisuuteen Suomessa ja lisäksi arvioitiin millä tavalla oma työttömyys ja perherakenne ovat yhteydessä tulojen periytymiseen.

Leave a Reply