Vuosikokous 2013

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 18.3.2013 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan päärakennuksen (Unioninkatu 37) seminaarihuoneessa 4.

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2013 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Pekka Martikainen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Sihteeri: Jessica Nisén (Helsingin yliopisto)
Muut jäsenet: Marika Jalovaara (Turun yliopisto)
Tiina Pensola (Työterveyslaitos)
Markus Rapo (Tilastokeskus)
Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Minna Säävälä (Väestöliitto)
Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti)

Vuosikokouksessa päätettiin pitää vuotuinen jatko-ja täydennyskoulutusseminaari 31.10.-1.11.2013.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja vuoden 2013 toimintasuunnitelma.

Vuosikokouksen päätteeksi VTM, yliaktuaari Eevi Lappalainen (Tilastokeskus) esitteli gradutyötään “Venäjällä ja entisessä Neuvostoliitossa syntyneiden maahanmuuttajien kuolleisuus. Seurantatutkimus Suomessa vuosina 1987-2007.” Esityksessä käsitellään työikäisten venäläistaustaisten maahanmuuttajien kuolleisuutta ja kuolemansyitä
verrattuna Suomessa syntyneeseen väestöön sekä maahanmuuttajien väestötieteelliseen tutkimukseen liittyviä haasteita. Esityksen lopuksi Lappalainen kertoi lisäksi Tilastokeskuksen Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2011 -julkaisusta.

Leave a Reply