Vuosikokous 2015

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin torstaina 26.2.2015 Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella (Unioninkatu 35) salissa 113.

Vuosikokous valitsi vuodelle 2015 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Marika Jalovaara (Turun yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Sihteeri: Hanna Rinne (Kuntoutussäätiö)
Muut jäsenet: Tiina Pensola (Työterveyslaitos)
Markus Rapo (Tilastokeskus)
Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Karri Silventoinen (Helsingin yliopisto)
Minna Säävälä (Väestöliitto)
Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti)

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma.

Vuosikokouksen päätteeksi kuultiin VTT Karoliina Majamaan esitys
väitöskirjatyöstään “Kuka saa vanhemmiltaan apua?” Tutkimuksessa
tarkasteltiin kotoa poismuuttaneiden aikuisten lasten omilta vanhemmiltaan
saamaa taloudellista tukea ja käytännön apua, lähinnä lastenhoitoapua.
Saatua apua ja tukea tarkasteltiin samanaikaisesti avun antajan eli
vanhemman ja avun saajan eli aikuisen lapsen näkökulmista. Esityksessä
pohdittiin vanhempien taloudellisen tuen ja lastenhoitoavun merkitystä
nyky-Suomessa, jossa erityisesti koulutuksen merkitys on kasvanut ja pysyvä
kiinnittyminen työelämään vaikeutunut.