Vuosikokous 2016

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.3.2016 Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella (Unioninkatu 35) salissa 113.

Vuosikokous valitsi vuodelle 2016 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Marika Jalovaara (Turun yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Sihteeri: Hanna Rinne (Kuntoutussäätiö)
Muut jäsenet: Jani Erola (Turun yliopisto)
Anneli Miettinen (Väestöliitto)
Markus Rapo (Tilastokeskus)
Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Karri Silventoinen (Helsingin yliopisto)
Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti)

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja vuoden 2016 toimintasuunnitelma.

Vuosikokouksen päätteeksi kuultiin VTM Jessica Nisénin esitelmä
väitöskirjatyöstään “Koulutus ja hedelmällisyys: suomalaiseen perhe- ja
kaksosaineistoon pohjautuva tarkastelu”.