Vuosikokous 2009

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.3.2009 klo 17.00 alkaen Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen (Unioninkatu 35) seminaarihuoneessa (3. krs).

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2009 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Pekka Martikainen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Ismo Söderling (Väestöliitto)
Sihteeri: Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Muut jäsenet: Mari-Anna Berg (Tilastokeskus)
Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Marika Jalovaara (Helsingin yliopisto)
Timo Kauppinen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Tiina Pensola (Kuntoutussäätiö)
Markus Rapo (Tilastokeskus)

Vuosikokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle uudet säännöt . Lisäksi hyväksyttiin vuoden 2008 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009.

Vuosikokouksen päätteeksi kuultiin VTM Anneli Miettisen ja VTT, dosentti Anna Rotkirchin (Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos) esitelmä ”Lisääntyykö lapsettomuus?” Miettinen ja Rotkirch esittelivät Väestöliiton perhebarometrin ‘Milloin on lapsen aika’ tuloksia ja pohtivat nuorten aikuisten lastenhankinta-aikeita ja lastenhankinnan esteitä. Missä määrin lapsettomuudessa on kyse lastenhankinnasta luopumisesta tai vanhemmuuden siirtämisestä sopivampaan ajankohtaan. Mitkä tekijät ovat yhteydessä lapsettomuuteen valittuna elämänvaihtoehtona?