Vuosikokous 2010

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin maanantaina 22.3.2010 klo 17.00 alkaen Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen (Unioninkatu 35) seminaarihuoneessa (3. krs).

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2010 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Pekka Martikainen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti)
Sihteeri: Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Muut jäsenet: Mari-Anna Berg (Tilastokeskus)
Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Timo Kauppinen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Tiina Pensola (Kuntoutussäätiö)
Markus Rapo (Tilastokeskus)
Minna Säävälä (Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos)

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2009 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010.

Vuosikokouksen päätteeksi kuultiin erikoistutkija Minna Säävälän (Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos) esitelmä “Hedelmällisyyden kehitystrendit Intiassa: Miten köyhyys ja pieni lapsiluku sopivat yhteen?” Intian etelä- ja länsiosissa TFR on pudonnut voimakkaasti, jopa alle kahteen, huolimatta taloudellisen köyhyyden yleisyydestä ja koulutustason alhaisuudesta. Tarkastelen kokonaishedelmällisyyden tilaa Intiassa sekä laskulle esitettyjä selityksiä, erityisesti tutkimustuloksia koulutustason suhteesta hedelmällisyyteen. Lopuksi herätän keskustelua siitä, voisiko samankaltainen kehitys olla mahdollinen korkean hedelmällisyyden Afrikan maissa.