Vuosikokous 2011

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3.2011 Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineen (Unioninkatu 35) seminaarihuoneessa (3. krs).

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2011 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Pekka Martikainen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti)
Sihteeri: Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Muut jäsenet: Mari-Anna Berg (Tilastokeskus)
Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Marika Jalovaara (Helsingin yliopisto)
Tiina Pensola (Kuntoutussäätiö)
Markus Rapo (Tilastokeskus)
Minna Säävälä (Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos)

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011.

Vuosikokouksen päätteeksi kuultiin erikoistutkija, VTT Kimmo Herttuan (Työterveyslaitos/Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos) esitelmä aiheesta ”Alkoholin hinta, haitat ja alkoholipolitiikka”. Alkoholin veronalennus vuonna 2004 antoi erinomaisen tilaisuuden tutkia alkoholin hinnan ja alkoholiin liittyvien haittojen suhdetta luonnollisen kokeen asetelmalla. Tutkimuksen vasteina olivat alkoholi-, sydän- ja verisuonitauti- ja kokonaiskuolleisuus, sairaalahoidot ja väkivaltarikollisuus. Esityksessä pohditaan lisäksi, onko alkoholin verotuksen pitäminen korkealla järkevä tapa tehdä alkoholipolitiikkaa.