Tutkijakollegium ja tieteiden tasapaino

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin kaltaisten Institute for Advanced Study –tyyppisten laitosten tavoitteena on tarjota paras mahdollinen ympäristö keskittyneelle tieteelliselle tutkimustyölle. Tutkijalla on mahdollisuus työskennellä rauhassa ja vapaasti mutta myös osallistua päivittäiseen vuorovaikutukseen erilaisia tutkimusaloja ja –aiheita edustavan monikansallisessa tutkijajoukossa. Yhteisissä seminaareissa tutkijakollegiumin tutkijat voivat esittää työnsä tuloksia korkeatasoisille asiantuntijoille, jotka ovat tottuneet tieteelliseen argumentointiin mutta eivät aina ole juuri kyseisen aiheeseen ja tieteenalaan erikoistuneita. Juuri tämä erikoistumattomuus on tieteellisesti stimuloivaa, kun ainelaitoksilla itsestään selvinä omaksutut metodiset ja teoreettiset taustaoletukset asetetaan monitieteisessä yhteisössä avoimen ja kriittisen keskustelun kohteeksi. Metodisen ja teoreettisen itseymmärryksen syventämistä edistävät myös päivittäiset epämuodolliset kohtaamiset tutkijalounailla ja kahvitauoilla. Continue reading

Pietarin eurooppalainen yliopisto ja Venäjän poliittinen kulttuuri

Pietarin eurooppalaisen yliopiston (EUSP) sulkeminen viranomaisten päätöksellä huolestuttaa syvästi kaikkia niitä suomalaisia, jotka tuntevat venäläistä tiedeyhteisöä ja arvostavat tieteellistä yhteistyötä venäläisten kollegojen kanssa. Vuonna 1994 perustettu yliopisto on keskittynyt yhteiskuntatieteelliseen tohtorikoulutukseen ja tutkimustyöhön. Se on sitoutunut laajaan kansainväliseen yhteistyöhön johtavien eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten yliopistojen kanssa. EUSP on myös saanut runsaasti tutkimusrahoitusta ja muuta taloudellista tukea lännestä. Continue reading