Mistä TAIKA-hankkeissa on kyse?

TAIKA I – Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille (2008–2011)

TAIKA II – Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä (2011–2013)

 

TAIKA-hankkeissa on järjestetty taidetoimintaa yli 20 työpaikalla. Tavoitteena on ollut muun muassa tuotekehityksen ja asiakaspalvelun kehittäminen, esimies- ja johtamistyön parantaminen, työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen rikastaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Sosiaali- ja terveysalalla tavoitteena on ollut erityisesti taidetoimintaa koskevan mentorointijärjestelmän kehittäminen.

Miten taidetoiminta vaikuttaa työpaikoilla?

Hankkeen tulosten perusteella taidetoiminnan vaikutukset kohdistuvat erityisesti organisaatiokulttuuriin, työyhteisön tunnetasolle ja henkiseen työhyvinvointiin. Taidetoiminta ei anna työpaikan kehittämiskohteisiin patenttiratkaisuja vaan se on ennemminkin katalysaattori, joka käynnistää ja edistää kehittämisprosesseja. Taidetoiminta voidaan määritellä ”näkyväksi tekijäksi”, joka paljastaa vakiintuneita rooleja, keskustelun tapoja ja rutinoituneita käyttäytymismalleja – ja auttaa löytämään uusia näkökulmia. Taidetoiminnan vaikutukset näkyvät selvimmin siinä, että se toimii yhteisöllisyyden vahvistajana edistämällä vapautunutta ilmapiiriä, avoimuutta, vuorovaikutusta, luottamusta ja kykyä sietää erilaisuutta työyhteisön sisällä.

Lisätietoa hankkeen tuottamista julkaisuista

Taiteesta toiseen. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia. Toim. Pälvi Rantala ja Satu-Mari Jansson

“Ei tarvittukaan parasetamolia” – kuvauksia mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa. Toim. Kirsti Nieminen ja Eila Sainio

Taide ja työ – Osaamista ja rakenteita. Toim. Ilkka Kuhanen, Pekka Korhonen ja Riitta Pasanen-Willberg

Uutta osaamista luomassa. Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Toim. Pälvi Rantala ja Satu-Mari Korhonen

Taide käy työssä. Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Toim. Anu-Liisa Rönkä, Ilkka Kuhanen, Minna Liski, Saara Niemeläinen ja Pälvi Rantala

Ihmisen kokoinen kehitys. Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin katalysaattoreina Lapissa. Pälvi Rantala, Aini Linjakumpu, Sandra Wallenius-Korkalo ja Eliza Kraatari

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia

 

Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.