Esittely

 

Työskentelen sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa (tutkimusvapaalla 09/2018-02/2019).

Opetustyöni lisäksi teen tutkimusta etnisiin ryhmäsuhteisiin, ennakkoluuloihin ja syrjintään sekä maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyen. Tämänhetkinen tutkimukseni kytkeytyy prof. Inga Jasinskaja-Lahden johtamaan, Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeeseen  Vastavuoroinen glokaali naapuruus – venäläiset naapurit Suomessa, Virossa ja Norjassa. Aiempi, Suomen Akatemian rahoittama LADA – The Long-Term Adaptation of Diaspora Migrants -tutkimushankkeeni tarjoaa tietoa tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat Venäjältä Suomeen tulleiden maahanmuuttajien pitkän aikavälin sopeutumiseen, sekä Suomeen suuntautuvan maahanmuuton ”vetävistä ja työntävistä” tekijöistä. Projektissa saadut tulokset on tiivistetty käytännön toimijoille suunnattujen suositusten pohjaksi maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseksi jo maahantuloa edeltävästä vaiheesta alkaen.

Teen myös yhteistyötä useiden kotimaisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden kanssa: lisätietoa näistä hankkeista löytyy prof. Inga Jasinskaja-Lahden ja prof. Karmela Liebkindin johtaman ESSO-tutkimusryhmän blogista.

Vuonna 2011 valmistunut nuorten etnisiä asenteita ja ryhmäsuhteita käsittelevä sosiaalipsykologian väitöskirjani on luettavissa Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa. Lisätietoja tutkimustyöstäni ja tuoreimmista julkaisuistani löydät täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *