Esittely

 

Työskentelen sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa.

Opetustyöni lisäksi teen tutkimusta etnisiin ryhmäsuhteisiin, ennakkoluuloihin ja syrjintään sekä maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyen. Viimeisin, Suomen Akatemian rahoittama LADA – The Long-Term Adaptation of Diaspora Migrants -tutkimushankkeeni tarjoaa tietoa tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat Venäjältä Suomeen tulleiden maahanmuuttajien pitkän aikavälin sopeutumiseen, sekä Suomeen suuntautuvan maahanmuuton ”vetävistä ja työntävistä” tekijöistä. Projektissa saadut tulokset on tiivistetty käytännön toimijoille suunnattujen suositusten pohjaksi maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseksi jo maahantuloa edeltävästä vaiheesta alkaen.

Teen myös yhteistyötä useiden kotimaisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden kanssa: lisätietoa näistä hankkeista löytyy prof. Inga Jasinskaja-Lahden ja prof. Karmela Liebkindin johtaman ESSO-tutkimusryhmän blogista.

Vuonna 2011 valmistunut nuorten etnisiä asenteita ja ryhmäsuhteita käsittelevä sosiaalipsykologian väitöskirjani on luettavissa Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa. Lisätietoja tutkimustyöstäni löydät täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *