Opetusta ja tutkimusta ryhmien välisistä suhteista

 

Työskentelen sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Opetan sosiaalipsykologian kandidaattitason opintoja sekä toimin väitöskirjaohjaajana sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa. (Tällä hetkellä olen perhevapaalla.)

Opetustyöni lisäksi tutkin maahanmuuttajien kotoutumiseen sekä etnisten ja uskonnollisten ryhmien välisiin suhteisiin liittyviä teemoja, osana sosiaalitieteiden laitoksella toimivaa tutkimusryhmäämme. Tämänhetkinen tutkimukseni kytkeytyy prof. Inga Jasinskaja-Lahden johtamaan, Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeeseen  Vastavuoroinen glokaali naapuruus – venäläiset naapurit Suomessa, Virossa ja Norjassa. Aiempi, Suomen Akatemian rahoittama LADA – The Long-Term Adaptation of Diaspora Migrants -tutkimushankkeeni tarjoaa tietoa tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat Venäjältä Suomeen tulleiden maahanmuuttajien pitkän aikavälin sopeutumiseen. Projektin tulokset on tiivistetty käytännön toimijoille maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseksi jo maahantuloa edeltävästä vaiheesta alkaen.

Teen myös yhteistyötä useiden kotimaisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden kanssa: lisätietoa löydät ESSO-tutkimusryhmämme blogista.

Vuonna 2011 valmistunut nuorten etnisiä asenteita ja ryhmäsuhteita käsittelevä sosiaalipsykologian väitöskirjani on luettavissa Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa. Lisätietoja tutkimustyöstäni ja tuoreimmista julkaisuistani löydät täältä.

Valikoituja julkaisuja:

Kulttuurien väliset vertailevat tutkimukset eriarvoisuudesta

Renvik, T.A., Manner, J., Vetik, R., Sam, D. L., & Jasinskaja-Lahti, I. (in press). Citizenship and Socio-Political Integration:  A Person-Oriented Analysis among Russian-Speaking Minorities in Estonia, Finland and Norway. Journal of Social and Political Psychology.

Jasinskaja-Lahti, I., Renvik, T.A., Van der Noll, J., Eskelinen, V., Rohmann, A., & Verkuyten, M. (in press). Dual Citizenship and Perceived Loyalty of Immigrants. Group Processes & Intergroup Relations.

Jasinskaja-Lahti, I., Celikkol, G., Renvik, T.A., Eskelinen, V., Vetik, R., & Sam, D.L. (2018). When psychological contract is violated: Revisiting the Rejection-Disidentification Model of immigrant integration. Journal of Social and Political Psychology, 6(2), 484-510.

Renvik, T. A., Brylka, A., Konttinen, H., Vetik, R., & Jasinskaja-Lahti, I. (2018). Perceived Status and National Belonging: The Case of Russian Speakers in Finland and Estonia. International Review of Social Psychology, 31(1), 1-10.

Smeekes, A., Jetten, J., Verkuyten, M., … Renvik, T.A., Megevand, L., Morton, T., Paladino, P., Polya, T., Ruza, A., Shahrazad, W., Sharma, S., Teymoori, A., Torres, A.R., & van der Bles, A.M. (2018). Regaining in-group continuity in times of anxiety about the group’s future: A study on the role of collective nostalgia across 27 countries. To appear in Social Psychology.

Smith, H. J., Ryan, D. A., Jaurique, A., … Renvik, T.A., Jasinskaja-Lahti, I., Megevand, L., Morton, T., Paladino, P., Polya, T., Ruza, A., Shahrazad, W., Sharma, S., Teymoori, A., Torres, A.R., van der Bles, A.M., & Wohl, M. (2018). Cultural Values Moderate the Impact of Relative Deprivation. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49(8), 1183-1218.

Durante, F., Fiske, S.T., Gelfand, M.J., … Mähönen, T.A., Jasinskaja-Lahti, I., & Teymoori, A. (2017). Ambivalent Stereotypes link to peace, conflict, and inequality across 38 nations. Proceedings of the National Academy of Sciences, doi:10.1073/pnas.1611874114.

Maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen

Nortio, E., Renvik, T.A., & Jasinskaja-Lahti, I. (in press). “As a native person, why should I adapt?” A multimethod approach to majority Finns’ attitudes towards multiculturalism. Nordic Journal of Migration Research.

Varjonen, S., Nortio, E., Mähönen, T. A., & Jasinskaja-Lahti, I. (2018). Negotiations of immigrants’ cultural citizenship in discussions among majority members and immigrants in Finland. Qualitative Psychology, 5(1), 85-98.

Brylka, A., Mähönen, T. A., & Jasinskaja-Lahti, I. (2016). The Majority Influence on Interminority Attitudes: The Secondary Transfer Effect of Positive and Negative Contact. International Journal of Intercultural Relations, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.12.007.

Mähönen, T. A., & Jasinskaja-Lahti, I. (2016). “Meet me halfway”: Socio-cultural adaptation and perceived contact willingness of host nationals as predictors of immigrants’ threat perceptions. Journal of Community & Applied Social Psychology, 26, 125–135.

Lönnqvist, J., Leikas, S., Mähönen, T. A., & Jasinskaja-Lahti, I. (2015). The mixed blessings of migration: Life satisfaction and self-esteem over the course of migration. European Journal of Social Psychology, 45, 496-514.

Mähönen, T. A., & Jasinskaja-Lahti, I. (2015). The ironic effect of national identification on support for collective action. European Journal of Social Psychology, 45, 567–574.

Mähönen, T. A., Jasinskaja-Lahti, I., & Ketokivi, M. (2014). Mapping the individual-level dynamics of perceived discrimination and attitudes toward multiculturalism and cultural maintenance: A pre-post study of migration. International Journal of Intercultural Relations, 39, 124-135.

Kulttuurien kohtaamisen tukeminen kouluissa

Mäkinen, V., Liebkind, K., Jasinskaja-Lahti, I., & Renvik, T.A. (in press). A teacher-led vicarious contact intervention in culturally mixed classrooms with in- and outgroup role models of intergroup friendship. Journal of School Psychology.

Liebkind, K., Mäkinen, V., Jasinskaja-Lahti, I., Renvik, T.A., & Solheim, E. (2018). Improving Outgroup Attitudes in Schools: First Steps Toward a Teacher-Led Vicarious Contact Intervention. Scandinavian Journal of Psychology, 60(1), 77-86.

Liebkind, K., Mähönen, T. A., Solares, E., Solheim, E., & Jasinskaja-Lahti, I. (2014). Prejudice-reduction in culturally mixed classrooms: The development and assessment of a theory-driven prejudice-reduction intervention among majority and minority youth in Finland. Journal of Community & Applied Social Psychology, 24, 325-339, DOI: 10.1002/casp.2168.

3,486 thoughts on “Opetusta ja tutkimusta ryhmien välisistä suhteista”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *