Opetus

Opetan Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa sosiaalipsykologian kursseja perus- ja aineopintotasolla. Ajantasaiset tiedot opetuksestani löytyvät Avomen yliopiston opetushausta. Lisäksi ohjaan sosiaalipsykologian väitöskirjoja Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella.