Opetus

Keväällä 2008 pidin sosiologian syventäviin opintoihin kuuluvan luentokurssin, jonka aiheena oli ranskalainen sosiologia, uskonto ja mytologia. Kurssilla perehdyttiin ranskalaisen uskonnonsosiologian teoriaperinteeseen, jossa yhteisöllisyyden perustaa on jäsennetty ensi sijassa uskonnollisten instituutioiden ja erityisesti mytologian kautta.

Keväällä 2012 pidin sosiologian syventäviin opintoihin sisältyvän englanninkielisen luentosarjan ”The problem of affectivity in French social theory”, jossa käytiin läpi ranskalaisen yhteiskuntateorian 1800- ja 1900-luvun keskeisiä teorioita affektiivisuuden ja sosiaalisuuden välisestä suhteesta (Comte, Durkheim, Bataille, Girard). Erityisen huomion kohteena olivat affektiivisuuden sääntelyn, väkivallan ja yhteisöllisyyden kytkökset sekä affektiivisuuden käsitteellistämisen tavassa 1800-luvulla tapahtuneet muutokset.

Lisäksi olen pitänyt lukuisia erillisiä luentoja sekä yksittäisistä teoreetikoista että erilaisista tutkimistani teemoista (pyhä, uskonto ja väkivalta, affektit, passiot, yhteisöllisyys, simulaatio, paha, strukturalismi, jälkistrukturalismi, ranskalaisen sosiologian aatehistoria) paitsi yliopistolla myös Kuvataideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *