Tutkimus

Edellinen tutkimusprojektini käsitteli affektiivisuuden – täsmällisemmin sanottuna passioiden – asemaa ranskalaisen yhteiskuntateorian historiassa. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani tässä projektissa oli passioiden ja niiden synnyttämän väkivallan hallintaan liittyvän poliittisen teorian perinteen yhdistyminen uudenlaiseen ekonomistiseen ja normatiiviseen tapaan jäsentää affektiivisuuden ja yhteisöllisyyden välistä suhdetta. Tutkimus on ilmestynyt englanninkielisenä monografiana 2014 (Ashgate).

Viimeisessä kirjahankkeessani olen käsitellyt ranskalaisen uskonnonsosiologian durkheimilaista perintöä eritoten suhteessa väkivallan ongelmaan (Tutkijaliitto, 2016).

Paraikaa tutkin talouden ja kuoleman suhdetta ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa Koneen Säätiön apurahalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *