Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2019

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 12.2.2020

 

Hallitus 2019

puheenjohtaja Anne-Mari Hietaharju

varapuheenjohtaja, 2. taloudenhoitaja, 2. HOL-vastaava Christian Utti

1. taloudenhoitaja Taru Tohka

2. opintovastaava, 1. HOL-vastaava, ongelmatilanneyhteyshenkilö Marie von Bell sihteeri

tiedottaja, 2. opintovastaava Elisa Perälä

tapahtuma- ja kulttuurivastaava Veronika Konnos

 

Irtolaisen toimitus

päätoimittaja Verne Nizovsky

päätoimittaja Vilma-Lotta Pajala

päätoimittaja Minna Majaniemi

päätoimittaja Christian Utti

 

Tapahtumat 2019

31.1. Tason ja Polhon vaihtopaneeli (15 osallistujaa)

1.2. Yhmu-järjestöjen kaudenavajaiset Kuppalassa (50 osallistujaa)

11.2. Yhdistyksen vuosikokous (11 osallistujaa)

19.2. Tason ja Polhon yhteislähtö Valtsikan speksiin (20 osallistujaa)

6.3.–9.3. Yhiksen kevätmatka Varsovaan (9 osallistujaa)

11.3. Työelämäexcu Sitralle (18 osallistujaa)

15.–17.3. Historian opiskelijoiden liiton seminaari Turussa (100 osallistujaa, kaksi yhiksestä)

18.3. Työelämäexcu Kaskas Medialle (14 osallistujaa)

26.3. Työelämäexcu liikenne- ja viestintäministeriöön (13 osallistujaa)

3.4. Yhmun opintosuuntapaneeli (80 osallistujaa)

6.4. Valtsikan yhteislähtö Ilmastomarssiin (40 osallistujaa)

9.4. Kino Umbra Polhon kanssa (7 osallistujaa)

11.4. Yhteislähtö Hesarin approon Polhon kanssa (22 osallistujaa)

16.4. Työelämäexcu Tekirille (12 osallistujaa)

21.4. Kevätsitsit Polhon kanssa (57 osallistujaa)

25.4. Valtsikan merkkimarkkinat (100 osallistujaa)

25.4. Yhmun gradukahvit (9 osallistujaa)

27.4. Yhmun prepreprevappu (130 osallistujaa)

8.5. Ateneum-excu Polhon kanssa (14 osallistujaa)

9.5. Yhmu-pesis (20 osallistujaa)

10.5. Pääsykoebileet (50 osallistujaa)

13.5. Yhiksen kevätjuhlat (20 osallistujaa)

5.9. Tason ja Polhon rasti Kannun fuksisuunnistuksessa (60 kävijää rastilla)

12.9. Yhmun fuksisitsit (80 osallistujaa)

14.–15.9. Yhmun fuksimökki (45 osallistujaa)

15.9. Brunssi Tason uusille pääaineopiskelijoille (25 osallistujaa)

20.9. Yhmun fuksiaiset (80 osallistujaa)

23.9. Polhon ja Tason excu Suojelupoliisiin (21 osallistujaa)

27.9. Tason ja Polhon rasti HYYn fuksisuunnistuksessa (300 kävijää rastilla)

3.10. Yhmun syyssitsit (80 osallistujaa)

9.10. Excu sosiaali- ja terveysministeriöön (33 osallistujaa)

16.10. Yhiksen harkkapaneeli (23 osallistujaa)

22.–25.10. Yhiksen syysmatka Minskiin (20 osallistujaa)

30.10. Tason ja Polhon työelämä-excu e2 Tutkimukseen (8 osallistujaa)

30.10. Yhmun järjestöinfo (40 osallistujaa)

31.10. Tason ja Cissin työelämä-excu USAn suurlähetystöön (23 osallistujaa)

2.11. Yhiksen alumnisitsit (80 osallistujaa)

15.11.–17.11. Historian opiskelijoiden liiton (HOL) seminaari Helsingissä (25 osallistujaa)

16.11. HOL-sitsit (80 osallistujaa)

25.11. Kumouksen, Tason ja Polhon Tunnista osaamisesi –workshop (7 osallistujaa)

27.11. Tason ja Polhon excu ulkoministeriöön (30 osallistujaa)

11.12. Yhmun työelämä-excu CMI:lle (13 osallistujaa)

16.12. Yhiksen alumnipaneeli (13 osallistujaa)

16.12. Pikkujoulut yhiksen henkilökunnan kanssa (30 osallistujaa)

 

TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

 

TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN
Päätöksenteko on avointa, ja kaikilla talous- ja sosiaalihistorian sekä yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen.

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen (Taso, Polho, Mana, Keho, Kumous) puheenjohtajistojen kokouksien päätöksenteko on avointa. Kokousten esityslistat julkaistaan etukäteen koulutusohjelman opiskelijoiden sähköpostilistalla, kokoukset ovat kaikille avoimia ja kokousten pöytäkirjat julkaistaan sähköpostilistalla.

Hallituksen kokousten esityslistat julkaistaan vähintään viikkoa ennen kokousta yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoiden sähköpostilistalla. Hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistaan samalla kanavalla kokouksen jälkeen.

Hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman sekä yhteiskuntahistorian opiskelijoille.

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat vapaasti tutustuttavissa järjestön nettisivuilla. Asiakirjat julkaistaan sähköpostilistalla sen jälkeen, kun ne on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa.

Vuoden alussa kerätään kyselyllä tietoa jäsenistön toiveista tapahtumatoiminnan suhteen.

Toteutetaan jäsenkysely vuoden lopuksi.

Puheenjohtajat ovat vuoden aikana kokoustaneet viisi kertaa. Kokousten esityslistat on julkaistu aina etukäteen, kokousten pöytäkirjat on julkaistu ja kokoukset ovat olleet kaikille avoimia.

 

Hallitus on kokoustanut vuoden aikana kymmenen kertaa. Kaikkien kokousten esityslistat on julkaistu vähintään viikkoa ennen sähköpostilistalla ja kaikkien kokousten pöytäkirjat on julkaistu sähköpostilistalla.

Kaikki kokoukset ovat olleet avoimia kaikille yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman sekä yhteiskuntahistorian opiskelijoille.

Kaikki asiakirjat on julkaistu sähköpostilistalla sen jälkeen, kun ne on hyväksytty. Asiakirjat on lähetetty myös ennen yhdistyksen kokouksia jäsenille, jotta niihin voi tutustua etukäteen. Asiakirjoja ei ole kuitenkaan lisätty järjestön nettisivuille.

Kysely toteutettiin. Vastauksia tuli 4 kappaletta.

Jäsenkysely jäi ajan puutteen vuoksi toteuttamatta.

Toiminta on yhdenvertaista. Kaikilla opiskelijoilla on tunne, että he ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Opiskelijoilla on tapahtumissa turvallinen olo.

Tehdään yhdenvertaisuussuunnitelma konkreettisin toimenpiteineen yhdessä muiden yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen kanssa (Polho, Mana, Keho, Kumous) ja kutsutaan projektiin mukaan myös muut valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöt sekä Kannunvalajat.

 

 

 

Yksi hallituksen jäsenistä toimii

ongelmatilanneyhteyshenkilönä, johon opiskelijat voivat ottaa yhteyttä kohdatessaan häirintää tai kiusaamista esimerkiksi täyttämällä yhdistyksen nettisivuilta löytyvän ongelmatilannelomakkeen. Yhteyttä on mahdollista ottaa myös anonyymisti.

Ongelmatilannelomaketta mainostetaan tapahtumien yhteydessä, jotta tilanteen sattuessa on helpompaa toimia. Kaikki yhteydenotot käsitellään ripeästi ja luottamuksellisesti.

Tapahtumissa noudatetaan Kannunvalajien Turvallisemman tilan ohjesääntöjä.

Kannustetaan opiskelijoita raportoimaan matalalla kynnyksellä mahdollisesta epäasiallisesta käytöksestä sekä toiminnassa havaitsemistaan epäkohdista yhdenvertaisuuden suhteen.

Kaikissa juhlatapahtumissa on kaksi huomioliivistä turvallisuushenkilöä, joille osallistujat voivat raportoida mahdollisesta epäasiallisesta käytöksestä.

Julkaistaan Turvallisemman tilan ohjesäännöt aina tapahtumakutsujen yhteydessä.

Tapahtumakutsut käännetään englanniksi.

 

Tapahtumat järjestetään mahdollisimman usein esteettömissä tiloissa. Isoimmat haasteet tälle asettaa valtsikan opiskelijoiden kerhotilana toimivan Kuppalan sekä Uuden ylioppilastalon esteettömyys.

Tilojen esteellisyydestä ja esteettömyydestä tiedotetaan tapahtumakutsuissa. Lisäksi tapahtumakutsussa nimetään henkilö/henkilöt, johon opiskelijat voivat olla yhteydessä esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Tapahtumatiedotus hoidetaan virallisten kanavien kautta, jotta se on kaikkien saavutettavissa.

Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat Alina-koulutukseen, jotta tilan käyttöön liittyvät

turvallisuusasiat ovat mahdollisimman monen ihmisen tiedossa.

Toteutetaan hallituksen esittely jossain Tason somekanavassa.

Toteutettiin. Tason puheenjohtajan ja Kannunvalajien yhdenvertaisuusvastaavan vetämään projetiin lähtivät mukaan kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöt. Suunnitelmaa työstäneisiin työpajoihin osallistui noin 60 valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijaa. Valmis yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin syksyllä Tason hallituksen kokouksessa sekä yhdistyksen kokouksessa.

 

Toteutunut.

 

 

 

 

 

Ongelmatilannelomaketta on mainostettu kaikkien juhlatapahtumien kutsuissa, muiden tapahtumien yhteydessä mainostus on ollut satunnaisempaa. Tähän pitää kiinnittää ensi vuonna enemmän huomiota.

Toteutunut.

Toteutunut. Ongelmatilannelomaketta on mainostettu tapahtumakutsujen yhteydessä, joissa on myös tiedotettu Turvallisemman tilan periaatteista.

Toteutunut. Pitää miettiä sitä, olisiko turvallisuushenkilöille myös tarve muissa tapahtumissa.

Tapahtumakutsuissa on mainostettu Kannunvalajien Turvallisemman tilan ohjesääntöjä aina juhlatapahtumien yhteydessä, muiden tapahtumien yhteydessä mainostus on ollut satunnaisempaa. Tähän pitää kiinnittää ensi vuonna enemmän huomiota.

Toteutunut hyvin: suurin osa tapahtumakutsuista on joko käännetty englanniksi tai tapahtumakutsuun on lisätty tieto siitä, että tapahtuman kieli on suomi.

 

Tavoite ei ole toteutunut ollenkaan juhlatapahtumien kohdalla, jotka on järjestetty joko Alina-salissa tai Kuppalassa. Suurin osa työelämäexcuista ja opintoaiheisista tapahtumista on järjestetty esteettömissä tiloissa, ja myös yhdistyksen vaalikokousta varten vuokrattiin esteetön tila. Ensi vuonna huomiota tulee kiinnittää varsinkin siihen, että kaikki opintoaiheiset tapahtumat järjestetään esteettömissä tiloissa.

Toteutunut valtaosassa tapahtumia.

 

 

 

 

Toteutunut täysin.

Hallituksen jäsenistä ⅚ osallistui Alina-koulutukseen.

Aikasyistä esittelyä ei ehditty toteuttamaan.

Ympäristökysymykset otetaan toiminnassa huomioon.

 

 

Tapahtumissa kierrätetään asianmukaisesti tilojen sallimien kierrätysmahdollisuuksien puitteissa (metalli, paperi, pahvi, lasi, biojäte).

Kertakäyttöastioiden käyttöä vältetään.

 

Ruokahävikkiä vältetään valmistamalla ruokaa mahdollisimman hyvin kysyntää vastaava määrä.

Tapahtumissa tarjottava ruoka on kasvisruokaa tai vegaanista.

Annetaan vuosijuhlalahjoiksi aineettomia lahjoja, kuten lahjoitus hyväntekeväisyyteen.

Toiminnassa noudatetaan Tason ympäristösuunnitelmaa.

Toteutunut varsin hyvin.

Toteutunut hyvin, kertakäyttöastioita on käytetty vain yhdessä tapahtumassa vuoden aikana.
Toteutunut. Sitsien ja brunssien osallistujia on kehoitettu ottamaan mukaan oma rasia siltä varalta, että ruokaa jää yli.

Toteutunut kaikissa tapahtumissa.

Toteutunut, kaikki annetut lahjat ovat olleet aineettomia.

Toteutunut. Turhien tavaroiden ostamista on vältetty ja koristeina on suosittu biohajoavia tuotteita sekä muilta järjestöiltä lainattuja koristeita. Tasolle ja Polholle hankittiin kertakäyttöisten pöytäliinojen sijaan yhteiset kestävät pöytäliinat, joita voidaan käyttää useammilla sitseillä. Taso on myös siirtynyt sähköiseen kirjanpitoon turhan tulostamisen välttämiseksi.

Toiminta on pitkäjänteistä.

 

Viedään 2019 toteutettava yhdenvertaisuussuunnitelma yhdistyksen kokouksen päätettäväksi ennen vuoden loppua. Laaditaan suunnitelma kattamaan useampi vuosi, jotta yhdenvertaisuutta voidaan edistää pitkäjänteisesti.

Perehdytetään vuoden lopuksi uudet toimijat hallitustoimintaan sekä vastuualueisiinsa.

Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa yhdistyksen vaalikokouksessa toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi vuosille 2019–2023.

Kaikki uudet toimijat ovat saaneet perehdytyksen omaan vastuualueeseensa.

 

 

TALOUS

 

TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN
Taloudenhoito on suunnitelmallista, ajantasaista ja pitkäjänteistä. Koko hallitus on rahatilanteesta tietoinen. Taloudenhoidossa ensisijaisena tavoitteena on vakaus ja avoimuus.

Talouden kirjanpitoa ylläpidetään aktiivisesti ja tulevat menot huomioidaan budjetissa.

 

Vuoden lopussa taloudellinen tilanne on sellainen, että seuraava hallitus voi aloittaa toimintansa hyvistä lähtökohdista.

 

Jatketaan 2018 hallituksen aloittamaa pesämunan kartuttamista Tason seuraavia vujuja varten, jotka järjestetään 2023.

 

Kaikki tulevat menot hyväksytään hallituksen kokouksessa.

 

Taloudenhoitajalla on päätösvaltaa kokousten välissä 50 € asti, mutta myös nämä päätökset tuodaan hallituksen kokoukselle tiedoksi.

Tulevien tapahtumien budjetit hyväksytään hallituksen kokouksissa.

 

 

Yhdistyksen taloustilanne käydään läpi jokaisessa kokouksessa.

Menneen kuukauden tiliotteet tuodaan kokoukseen hallituksen nähtäväksi.

 

 

 

 

 

Toimintaa rahoitetaan HYYn järjestötuella, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen avustuksella, sitsien osallistujamaksuilla sekä erilaisten oheistuotteiden (kuten laulukirjojen ja haalarimerkkien myynnillä).

Irtolaisen julkaisutoimintaa rahoitetaan HYYn järjestölehtituella sekä mahdollisilla sponsoreilla.

Isoimpia kulueriä ovat Irtolaisen julkaisun lisäksi viikottaisen sisäliikuntavuoron rahoittaminen yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijoille yhdessä muiden järjestöjen kanssa (Mana, Keho, Polho, Kumous). Näiden kulujen lisäksi varoja käytetään esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Toteutunut. Kirjanpitoa on hoidettu viikoittain ja tapahtumat on budjetoitu vuodelle suunnitellun budjetin mukaan.

Toteutunut. Varojen käytössä ollaan otettu huomioon Tason rahatilanne koko vuodelle ja pitäydytty vuoden budjetissa. Seuraavalle hallitukselle jää riittävästi varoja toiminnan aloittamiseen heti vuoden alusta.

Toteutunut. Vuosijuhlia varten on suunnitellusti pystytty säästämään rahaa.

Toteutunut. Kaikki menot on hyväksytty hallituksen kokouksessa. Suuremmat menot on hyväksytty etukäteen.

 

Toteutunut.

 

 

 

Toteutunut suurelta osin. Pienempien tapahtumien budjetit on hyväksytty hallituksen kesken, mutta virallisten kokousten ulkopuolella.

 

Toteutunut.

 

Toteutunut. Taso on vuonna 2019 siirtynyt täysin sähköiseen kirjanpitoon, joka on kokonaisuudessaan kaikkien hallituksen jäsenten tarkasteltavissa mahdollisimman reaaliaikaisena avoimuuden lisäämiseksi.

 

 

Toteutunut. Ensi vuoden alussa saadaan myyntiin taas isompi erä haalarimerkkejä.

 

Toteutunut.

 

Toteutunut.

Resurssit käytetään niin, että ne hyödyttävät jäsenistöä mahdollisimman laajasti.

Tapahtumien suunnittelussa huomioidaan jäsenistön toiveet ja pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti tapahtumia, jotka ovat jäsenistölle mieluisia sekä hyödyllisiä.

Tapahtumien budjetti suunnitellaan huolellisesti, jotta turhia menoja saadaan vältettyä.

Toteutunut.

Toteutunut.

 

 

EDUNVALVONTA

 

TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN
Valvotaan ja puolustetaan opiskelijoiden etua. Edistetään ja tuetaan opiskelijoita heidän opinnoissaan.

Tehdään edunvalvonnalle selkeä suunnitelma.

Opintovastaavat pitävät aktiivisesti yhteyttä yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman kandi- ja maisteriohjelman johtoryhmään, valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sekä eri elimien opiskelijaedustajiin.

Opintovastaavat pitävät yhteyttä ja osallistuvat Kannunvalajien opintotoimikunnan sekä HYY:n opintovaliokunnan toimintaan.

 

 

Järjestetään opiskelijoille tapahtumia, jotka helpottavat opintojen suunnittelua ja suoritusta, kuten vaihto-opiskelu- ja harjoittelupaneeli.

Toteutunut osittain. Vuoden alussa pohdittiin, mitä olisi mahdollista toteuttaa ja esimerkiksi tapahtumat sovittiin yhdessä Polhon kanssa. Suunnitelma olisi voinut olla myös huolellisempi ja myös jäsenistölle tavoitettavissa.

Toteutettu yhteisen Facebook-ryhmän myötä ja säännöllisten opintovastaavien tapaamisten myötä. Opintovastaavat ovat myös osallistuneet opintovastaavien tapaamisiin ja seuranneet yleistä keskustelua.

Opintovastaavat ovat osallistuneet Kannunvalajien pitämiin tilaisuuksiin ja seuranneet HYY:n opintovaliokunnan toimintaa.

Toteutettu. Yhteistyössä Polhon kanssa järjestettiin vaihto-opiskelupaneeli ja Kumouksen kanssa opintosuuntapaneeli. Harjoittelupaneeli  järjestettiin syksyllä yhteistyössä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ja Polhon kanssa.

Keskusteluyhteys henkilökuntaan pysyy hyvänä ja rakentavana. Opintovastaavat toimivat kynnyksen madaltajana ja välittäjänä henkilökunnan ja opiskelijoiden välisessä vuoropuhelussa.

Opiskelijat kokevat opinnot relevanteiksi ja selkeiksi ja saavat apua ja ohjeistusta opintojaan varten.

 

Opintovastaavat tapaavat henkilökuntaa säännöllisesti ja välittävät eteenpäin opiskelijoiden toiveet ja kommentit.

Järjestetään rennossa ilmapiirissä tapahtumia, joissa henkilökuntaa on helppo lähestyä.

 

Haastavissa tilanteissa tarjotaan ratkaisuja ja keskustelua eri vaihtoehdoista, pelkän ongelmien esille tuomisen sijaan. Pidetään kuitenkin aina mielessä opiskelijoiden etu. Välitetään eteenpäin myös positiiviset palautteet.

Ollaan mukana pääainehaun suunnittelussa ja viestimisessä yhteistyössä muiden yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen kanssa.

Toteutunut. Opintovastaavat tapasivat henkilökuntaa kerran yhteisen pöydän ääressä. Muuten henkilökuntaa pidettiin yhteyttä epämudollisemmin sähköpostin ja kurssien yhteydessä.

Toteutunut esimerkiksi Tason ja Polhon yhteisen kevätjuhlan ja pikkujoulujen myötä.

Keskusteluissa ollaan pyritty löytämään ratkaisuja ja ylläpitämään hyvää yhteistyötä, muistaen tuoda opiskelijoiden näkökulman voimakkaasti esiin. Monet haasteet opintojen kanssa lävistävät yliopistoja ja olemme pyrkineet viemään asioita eteenpäin myös koko koulutusohjelman ja tiedekunnan tasolla. Koulutusohjelman haasteita on tuotu myös esille HYY:n vastaaville.

Toteutunut. Olemme toimineet yhteistyössä Kumouksen kanssa ja olleet tukena ja viestintäapuna pääainevalinnoissa.

 

 

 

 

 

 

VIESTINTÄ

 

TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN
Viestintä tavoittaa kaikki talous- ja sosiaalihistorian sekä yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman opiskelijat. Viestintä tavoittaa myös fuksit, vanhemmat opiskelijat sekä tulevat fuksit.

Järjestön ensisijainen ja virallinen viestintäkanava on yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen (Taso, Polho, Keho, Mana, Kumous) sähköpostilista, jolla julkaistaan järjestön viralliset tiedotteet, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, tapahtumakutsut, opintotiedotteet ja muut tärkeät viestit, jossa ne ovat kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoiden saatavilla.

Lähetetään tapahtumakutsut vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumia, jotta jäsenistö ehtii reagoimaan niihin.

Käytetään eri viestintäkanavia (Facebook, Instagram, sähköposti) monipuolisesti hyödyksi.

 

 

Pidetään yllä Culture d’Yhmu-, Yhmu-opinto- ja Yhmu-urheilu Facebook-ryhmiä yhdessä muiden yhteiskunnallisen koulutusohjelman järjestöjen kanssa.

Pyydetään Kumousta viestimään Tason tapahtumista somekanavissaan varsinkin ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden tavoittamiseksi.

Viestintää toteutettaessa pidetään mielessä koko jäsenistö eikä vain hallituslaisten omat kaverit.

Pyydetään talous- ja sosiaalihistorian ja yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoita Tason Facebook-kavereiksi.

 

 

 

Pyydetään uusia fukseja syksyllä Tason kaveriksi Facebookissa.

Mainostetaan Tason toimintaa aktiivisesti fukseille.

 

 

 

 

Pyydetään HY:n nettisivuille linkki Tason nettisivuille.

Otetaan hakijat haltuun Tason somekanavissa.

Toteutunut. Olemme onnistuneet pitämään kaiken virallisen viestinnän sähköpostilistalla. Kukin on hoitanut oman vastuualueensa viestintää sähköpostilistalla onnistuneesti.

Toteutunut lähes aina.

Toteutunut hyvin koko vuoden aikana. Aktiivisuus on vaihdellut tilanteiden mukaan, mutta lähtökohtaisesti kaikista tapahtumista tiedottaminen somessa on toteutunut.

Toteutunut. Ryhmissä keskustelu on ollut aktiivista varsinki opintoryhmässä.

Toteutunut.

 

 

 

 

Toteutunut.

 

 

Toteutunut jossakin määrin. Joitakin uusia opiskelijoita ollaan lisätty. Fukseille on promottu esimerkiksi järjestön Instagramia ja Facebook-sivustoa tapahtumissa.

 

Facebook-profiilista luovuttiin uuden Facebook-sivuston käyttöönoton myötä.

 

Tason mainostaminen fukseille onnistui syksyllä erinomaisesti. Tapahtumissa ja tuutoroinnin myötä moni kiinnostui järjestöstä ja olimme näkyvästi esillä.

Ei toteutettu ajanpuutteen takia.

Ei toteutunut vähäisten resurssien ja Kumouksen fuksitoiminnassa olevan ensisijaisen roolin vuoksi. Päätettiin jättää toteuttamatta.

Tason nettisivut tarjoaa tärkeää perustietoa yhdistyksen toiminnasta. Pidetään nettisivut ajan tasalla niin, että sieltä löytyvät selkeässä muodossa yhteystiedot, tärkeät dokumentit, ongelmatilannelomake sekä tietoa toiminnasta. Nettisivut päivitettiin ulkoisesti ja hallituksen esittelyn muodossa.

Viestintä on aktiivista ja persoonallista.

 

Luodaan viestinnälle persoonallinen ääni.

Perustetaan Tasolle oma Snapchat-tili.

Käydään seuraamassa tulevia fukseja ja vanhempia opiskelijoita Snapchatissa.

Toteutui jossakin määrin saatavilla olleiden resurssien puitteissa.

Ei ole toteutunut.

Ei ole toteutunut, sillä Tason Snapchatia ei perustettu.

Julkaistaan Tason omaa lehteä, Irtolaista.

Irtolainen julkaistaan neljä kertaa vuoden aikana printtinä ja verkossa Issuu-palvelussa. Päätoimittajat tapaavat säännöllisesti ja jakavat vetovastuun numeroista tasaisesti pareittain. Jokaiselle numerolle sovitaan myös ajankohtainen teema.

Irtolainen toimii edelleen tasolaisten ja muiden yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijoiden äänenkannattajana. Lehdessä julkaistaan opiskelijoiden kirjoittamia juttuja heitä kiinnostavista aiheista. Tavoite on, että kaikki halukkaat pääsevät kokeilemaan lehtijuttujen tekemistä.

Mainostetaan Irtolaista Tason viestintäkanavissa.

Irtolainen julkaistiin vuoden aikana kolme kertaa.

Toteutunut.

Toteutunut.

 

 

TAPAHTUMAT

 

 

TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN
Tapahtumatoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen (Polho, Mana, Keho, Kumous) kanssa yhteishengen rakentamiseksi, opiskelijoiden tutustuttamiseksi toisiinsa ja kilpailun välttämiseksi.

Pidetään kaikki Tason tapahtumat lähtökohtaisesti avoimina myös muiden yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen opiskelijoille.

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen puheenjohtajistot kokoustavat säännöllisesti.

Viiden hallituksen välinen viestintä on tiivistä ja avointa.

 

 

 

 

 

Perustetaan yhteinen Facebook-ryhmä järjestöjen hallituksille.

Järjestetään hallitusten välisiä tapaamisia, joissa suunnitellaan yhteisiä tapahtumia.

 

 

 

 

 

 

 

Eri hallitusten samasta vastuualueesta vastaavat henkilöt suunnittelevat toimintaa yhdessä.

 

 

 

Päällekkäisyyksien välttämiseksi ylläpidetään yhteistä tapahtumakalenteria.

Suunnitellaan fuksisyksyn toiminta yhdessä muiden yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen kanssa.

Perustetaan syksyllä uusille yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijoille yhteinen Facebook-ryhmä.

Järjestetään yhdessä muiden järjestöjen kanssa seuraavat tapahtumat: alkuvuodesta kaudenavajaiset, pääsiäistapahtuma, pikkujoulut, fuksitapaaminen, fuksiaiset, fuksimökki, fuksisitsit sekä työelämäexcuja.

Toteutunut. Kaikki Tason tapahtumat ovat olleet avoimia kaikille yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijoille ja tapahtumia on mainostettu yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisellä sähköpostilistalla.

Toteutunut, puheenjohtajistot ovat kokoustaneet vuoden aikana viisi kertaa.

Viestintä on ollut erityisen tiivistä yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen puheenjohtajistojen välillä oman Whatsapp-ryhmän myötä. Viestintä Tason ja Polhon hallituksien välillä on myös ollut hyvin tiivistä yhteisen Whatsapp- ja Facebook-ryhmien ansiosta.

 

Toteutunut.

 

Yhteisten tapahtumien suunnittelu on tapahtunut yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen puheenjohtajistojen kokouksissa. Kevätsitsit sekä Yhiksen alumnisitsit suunniteltiin Tason ja Polhon hallitusten yhteisissä kokouksissa. Yhmu-sitsit suunniteltiin yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen hallituslaisten yhteisessä kokouksessa.

Etenkin Polhon kanssa yhteistyö on toiminut hyvin varsinkin kulttuurin, tapahtumien sekä edunvalvonnan saralla. Yhteistyö järjestöjen välillä on ollut tiivistä varsinkin fuksitapahtumien osalta sekä kaikkien viiden järjestön yhteisiä Yhmu-sitsejä järjestettäessä.

Toteutunut.

Toteutunut.

Toteutunut.

Yhdessä muiden Yhmu-järjestöjen kanssa on järjestetty seuraavat tapahtumat: kaudenavajaiset, Preprepre-vappu, pääsykoebileet, kauden päättäjäiset, fuksitapaaminen, fuksiaiset, fuksimökki, fuksisitsit ja Yhmu-sitsit. Lisäksi yhdessä on järjestetty työelämäexcut seuraaviin organisaatioihin: tiedeviestintätoimisto Kaskas Media, Sitra, Tekir, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja CMI. Yhteinen pääsiäistapahtuma ja pikkujoulut peruttiin ajan puutteen vuoksi.

Tapahtumatoiminta on monipuolista ja tarjoaa jokaiselle jotakin. Sekä fuksit että vanhemmat opiskelijat osallistuvat toimintaan.

Järjestetään yhdessä Polhon kanssa seuraavat tapahtumat, jotka houkuttelevat paikalle myös ennen koulutusohjelmauudistusta aloittaneita yhteiskuntahistorian (Taso ja Polho) pääaineopiskelijoita: yhteislähtö Valtsikan speksiin, vaihtopaneeli, perinteinen kevätmatka, keväällä yhteiset sitsit ja alumnisitsit.​ ​Järjestetään lisäksi Tason perinteiset syyssitsit.

Järjestetään fukseille paljon kiinnostavia tapahtumia syksyllä yhdessä muiden yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen kanssa ja mainostetaan niitä aktiivisesti Tason viestintäkanavissa.

Järjestetään myös alkoholittomia tapahtumia, kuten urheilu- kulttuuri- ja työelämäexcuja.

 

 

 

 

Rahoitetaan yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen yhteistä viikottaista urheiluvuoroa yhdessä Polhon, Manan, Kehon ja Kumouksen kanssa.

Järjestetään excut ja aikaavievät tapahtumat periodien alussa ja keskivaiheilla, jolloin opiskelijoilla ei ole niin kiire.

Mainostetaan tapahtumia aktiivisesti sekä sosiaalisen median kanavissa että sähköpostilistoilla.

Toteutetaan jäsenkysely, jossa selvitetään, millaisia tapahtumia jäsenistö toivoo ja minne he haluaisivat mennä excuille.

Järjestetään oma tapahtuma syksyllä uusille talous- ja sosiaalihistorian pääaineopiskelijoille, kun koulutusohjelmien haun tulokset ovat selvinneet.

Toteutuneet tapahtumat: yhteislähtö Valtsikan speksiin, vaihtopaneeli, kevätmatka Varsovaan, syysmatka Minskiin, Yhiksen kevätsitsit ja Yhiksen alumnisitsit. Tapahtumien tarjonnassa on pyritty monipuolisuuteen; vuoden aikana on järjestetty esimerkiksi työelämä-, kulttuuri- ja juhlatapahtumia. Myös excursioita on järjestetty runsaasti. Tapahtumiin on osallistunut niin fukseja, kandiopiskelijoita kuin maisteriopiskelijoitakin.

 

 

Yhdessä muiden Yhmu-järjestöjen kanssa järjestettiin seuraavat tapahtumat: fuksitapaaminen,

fuksit <3 vanhat, Kannun fuksisuunnistus, Yhmun järjestöinfo, Yhmun fuksiaiset ja HYYn fuksiseikkailun rasti.

Vuoden aikana järjestettiin 9 työelämäexcua seuraaviin organisaatioihin: Sitra, Kaskas Media, liikenne- ja viestintäministeriö, viestintätoimisto Tekir, sosiaali- ja terveysministeriö, CMI, ulkoministeriö, suojelupoliisi, E2-tutkimuskeskus. Vuoden aikana järjestettiin kolme kulttuuritapahtumaa: Kino Umbra, käynti Ateneumin opiskelijapäivillä ja yhteislähtö Valtsikan speksiin.

Toteutunut.

Toteutunut. Tapahtumat ovat painottuneet periodien alku- ja keskivaiheille.

Toteutunut.

Toteutunut. Vastauksia tuli 4 kpl.

Järjestettiin uusien talous- ja sosiaalihistorian pääaineopiskelijoiden brunssi Kuppalassa.

Tehdään yhteistyötä tiiviisti tiedekuntajärjestö Kannunvalajien ja muiden valtsikan opiskelijajärjestöjen kanssa.

Osallistutaan Kannunvalajien järjestämiin vastuualuekohtaisiin kokouksiin, kuten puheenjohtaja-, tila- ja opintotoimikunnan kokouksiin.

 

 

Ollaan mukana järjestämässä Hallitusten välinen konferenssi -sitsejä.

Osallistutaan Kannunvalajien fuksitapahtumien järjestämiseen: KannuGamesiin ja Kannusuunnistukseen.

Viestitään Kannunvalajien fuksitapahtumista aktiivisesti uusille fukseille.

Osallistutaan muiden järjestöjen tapahtumiin, kuten vuosijuhliin, ja tuetaan hallituslaisten osallistumista näihin.

Kannunvalajien ja muiden valtsikan opiskelijajärjestöjen kanssa tehtiin erittäin tiiviisti yhteistyötä valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelman työstössä. Muuten osallistuminen puheenjohtaja- ja tilakokouksiin on jäänyt vähemmälle ajanpuutteen vuoksi. Mahdollisuuksien mukaan on osallistuttu myös opintotoimikunnan kokouksiin.

Kannunvalajat joutui perumaan sitsit osallistujakadon vuoksi.

Toteutunut. Yhmun tuutorit osallistuivat kaikkiin Kannunvalajien järjestämiin tapahtumiin. Tasolla oli Polhon kanssa yhteinen rasti Kannusuunnistuksessa.

Toteutunut.

 

 

Toteutunut. Taso on edustanut järjestöä Kumouksen, Kannunvalajien ja KTTO:n vuosijuhlissa sekä Polhon itsarisilliksellä.

Tehdään yhteistyötä muiden historian opiskelijoiden järjestöjen kanssa.

Nimetään edustaja Historian Opiskelijoiden Liittoon (HOL), joka pitää Tason hallituksen kärryillä toiminnasta.

 

Jatketaan yhteistyötä International Students of History Association (ISHA) kanssa.

Toteutunut. Edustaja nimettiin ja HOLin toiminnassa oltiin aktiivisesti mukana. Järjestettiin muun muassa HOL-seminaari Helsingissä syksyllä yhteistyössä Kronos ry:n ja Polho ry:n kanssa. Tason edustaja toimi myös HOLin blogivastaavana.

Ei toteutunut, ajan ja tiedonpuutteen vuoksi. Muistutetaan tulevaa hallitusta ottamaan yhteyttä ISHAn toimijoihin.

Yhteistyö valtsikan ulkopuolisten järjestöjen kanssa. Etsitään myös uusia yhteistyökumppaneita. Ei toteutunut, sillä yhteistyö muiden valtsikan opiskelijajärjestöjen kanssa oli hyvin tiivistä ja aikaavievää.
Opiskelijat saavat toiminnasta valmiuksia siirtyä työelämään.

Järjestetään LinkedIn- ja CV-koulutus.

 

 

Järjestetään työharjoittelupaneeli ja työharjoittelu-infotilaisuus.

Järjestetään työelämäexcuja vähintään kerran periodissa eri paikkoihin (järjestöt, julkisen sektorin toimijat ja myös yritykset).

 

Tehdään LinkedIn-profiili Tasolle.

Pidetään yhteyttä alumneihin, järjestetään paneeli alumnien esittelemiseksi nykyisille opiskelijoille.

Pidetään yhteyttä Yhistykseen (talous- ja sosiaalihistorian ja poliittisen historian alumnien järjestö).

 

 

Järjestetään yhteiset sitsit alumneille ja nykyopiskelijoille yhdessä Polhon ja Yhistyksen kanssa.

Hyödynnetään aktiivisesti hallituksen jäsenien henkilökohtaisia kontakteja excujen järjestämisessä.

Ajanpuutteen vuoksi tapahtumia ei ehditty järjestämään. Järjestettiin tilalle Tunnista osaamisesi -workshop.

Molemmat toteutettiin yhdessä Polhon kanssa.

Toteutunut. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat työelämäexcut: Sitra, Kaskas Media, liikenne- ja viestintäministeriö, viestintätoimisto Tekir, ulkoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, CMI, suojelupoliisi, Yhdysvaltojen suurlähetystö ja E2-tutkimuskeskus.

Ei ehditty toteuttamaan.

Tavoite toteutui alumnipaneelin ja alumnisitsien muodossa.

Osallistuttiin Yhistyksen järjestämille vappuskumpille ja järjestettiin yhteistyössä Yhistyksen kanssa Yhiksen alumnisitsit. Yhistys kävi myös esittäytymässä Tason uusien pääaineopiskelijoiden brunssilla.

Järjestettiin alumnisitsit yhdessä Polhon ja Yhistyksen kanssa marraskuussa.

Toteutunut.