– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutuksen haku

KIINNOSTAAKO sinua toimia ASIANTUNTIJANA TASA-ARVOKYSYMYKSISSÄ?

Hallitsetko yhdenvertaisuusargumentit?

Lainsäädännössä on useita velvoitteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Sen tulisi olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Lainsäädännössä on myös edustuksellisia velvoitteita. Lainsäädännön velvoitteita kuitenkin tunnetaan huonosti ja vielä heikommin niitä noudatetaan.

Tasa-arvo-osaamisen tasossa on parannettavaa. Osa em. velvoitteista jää täyttymättä henkilöstön osaamisvajeen vuoksi. Myös edustukselliset paikat täytetään henkilöillä, jotka eivät tunne velvoitteita, tutkimusta, eivätkä tiedä tasa-arvon edistämisen käytännöistä. Näin ollen he eivät pysty valvomaan tasa-arvon toteutumista ja tukemaan sen edistymistä.

Suomesta puuttuvat alueellisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tuki ja tavoitteet. Maakunnissa työtä tehdään pienillä resursseilla, usein vapaaehtoisesti. Yhteistyömahdollisuuksia on heikosti ja toiminta ei ole tavoitteellista.

Tuleva maakuntahallinnon uudistus voi olla uhka tai mahdollisuus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle riippuen siitä millainen on toimijoiden osaamisen taso ja toimintavalmius. TASOVA -projekti pyrkii tekemään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. 

koulutus_banneri2

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojektin partnerit toteuttavat aluekehityspainotteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija –koulutuksen vastaamaan em. ongelmiin.

Hakuaika koulutukseen on 15.11. – 31.12.2016. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Lataa tästä tasova-koulutus_hakulomake ja palauta se täytettynä joko sähköpostitse osoitteeseen leena.teras@helsinki.fi tai postitse osoitteeseen:

Leena Teräs, TASOVA -projekti
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Koulutus antaa valmiuksia toimia mm.

 • lainsäädännön edellyttäminä tasa-arvo- ja yhdenvertaisyysasiantuntijoina erilaisissa organisaatioissa ja toimielimissä
 • konsulttina organisaatioiden kehittämistyössä
 • suunnitelmien ja ohjelmien arvioijana
 • projektisuunnittelijana ja -kehittäjänä
 • kouluttajana ja tapahtumajärjestäjänä
 • verkostojen toiminnan kehittäjänä
 • konsultointiyrittäjänä

Koulutukseen rekrytoidaan 20 henkilöä eri puolilta Suomea. Koulutukseen voivat hakeutua esim. konsultit, luottamushenkilöt, viranomaiset, ammatillista lisäkoulutusta sekä työllistymismahdollisuuksia hakevat henkilöt. Opiskelijavalinnat tehdään vuoden 2017 alussa. Valintaryhmä voi kutsua hakijoita haastatteluihin.

Opiskelijavalinnassa huomioidaan mm. seuraavia tekijöitä:

 • aikaisempi kokemus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tai vähemmistökysymysten edistämisestä
 • motivaatio ja aloitteellisuus
 • hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • kokemus verkostoneisuudesta, prosessien vetämisestä ja kouluttamisesta
 • kiinnostus toimia koulutuksen jälkeen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijana maakunnissa
 • osoitettu yhteistyökyky ja halu toimia muiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskentän toimijoiden kanssa
 • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöön kirjattujen määritysten ja käsitteiden hyväksyminen

Opiskelijat pyritään valitsemaan alueellisesti kattavasti eri puolilta Suomea.

Koulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä ja se on tasoltaan ammatillista lisäkoulutusta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena 19.3.2017 – 8.3.2019 välisenä aikana tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Työskentelykielenä on suomi. Lähitapaamisia järjestetään 9 eri puolilla Suomea. Koulutus on opiskelijoiksi valituille maksuton.

Koulutuksen aikana perehdytään mm. sukupuolivaikutusten ja ihmisvaikutusten arviointiin, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun, asiantuntija- ja konsulttityöhön, projektiosaamisen kehittämiseen, kouluttamiseen ja tapahtumajärjestelyihin. Opiskelijat tekevät aktiivista yhteistyötä maakuntien, kuntien, luottamushenkilöiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Koulutettavat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan asiantuntijatehtäviin aluekehitysorganisaatioissa.

Koulutussisällöt:

Moduuli 1: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuuden kehittäminen

 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden perusteet ja keskeiset kysymykset
 • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus aluekehityksessä; maakuntaerityisyys
 • lainsäädäntö
 • menetelmäopinnot
 • prosessiopinnot
 • aineistot, tilastot
 • asiantuntijatyö

Moduuli 2: yrittäjyysopinnot

 • konsultoinnin perusteet
 • yritysmuodot
 • liiketoimintasuunnitelman tekeminen
 • kannattavuuslaskelmat ja kustannusrakenteet
 • kilpailutuslainsäädäntö ja –käytännöt
 • tarjouspyyntöihin vastaaminen

Moduuli 3: kehittämistyö ja projektinhallinta

 • hankesuunnittelu ja -hallinnointi
 • projektiosaaminen ja kehittämistyö käytännössä
 • arviointi ja raportointi

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan projektipartnerien yhteistyönä. Tarvittaessa hyödynnetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Opinnot tehdään suosien työpari- ja pienryhmätyöskentelyä.

Koulutuksesta on tarkoitus tehdä pysyväisluonteinen käytännön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tekemiseen paneutunut koulutus, jonka fokus tarvittaessa vaihtuu aluekehityskysymyksistä muille yhteiskunnan sektoreille. Vastaavaa koulutusta ei Suomessa ole tarjolla.

Tule lisäämään ammattitaitoasi
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä!

Lisätietoja:
Leena Teräs
TASOVA -projektipäällikkö
tasa-arvokonsultti
leena.teras@helsinki.fi

 

Katso myös TASOVAn muu koulutus.

Projektin rahoittajina ovat Euroopan Sosiaalirahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Helsingin yliopisto.

eu+vipu_300pxx

1 thought on “– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutuksen haku

 1. Pingback: – TASOVA lanseerataan Tasa-arvopäivillä | @TASOVAprojekti

Comments are closed.