– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutuksessa aloittaa 22 henkilöä

TASOVA -projekti kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Tähän pyrimme mm. kouluttamalla Suomeen aluekehitykseen paneutuneita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoita. Koulutukseen haku päättyi 31.12.2016. Opiskelijavalinnoissa huomioitiin mm. seuraavia seikkoja:

 • aikaisempi kokemus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tai vähemmistökysymysten edistämisestä
 • motivaatio ja aloitteellisuus
 • hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • kokemus verkostoneisuudesta, prosessien vetämisestä ja kouluttamisesta
 • kiinnostus toimia koulutuksen jälkeen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijana maakunnissa
 • osoitettu yhteistyökyky ja halu toimia muiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskentän toimijoiden kanssa
 • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöön kirjattujen määritysten ja käsitteiden hyväksyminen

Lisäksi opiskelijavalinnoista painotettiin alueellisuutta.

Koulutukseen tuli hakemuksia runsas 70, 13:sta maakunnasta. Hakijoista n. 86% oli naisia. Hakijat olivat laaja-alaisesti eri taustoista, kuten tutkijoita, viranomaisia, järjestöaktiiveja, konsultteja, luottamushenkilöitä, opetuksen ja esiintymisen ammattilaisia. Suurin osa hakijoista olivat korkeakoulutettuja.

Korkeatasoisesta hakijajoukosta projektin valintaryhmä valitsi koulutukseen 22 henkilöä, 10:stä maakunnasta. Valituksi tulivat:

Erna Alitalo
Panda Eriksson
Anni-Sofia Granat
Satu Haapanen
Marjo Hannu-Jama
Emilia Kangas
Mira Karjalainen
Hanna Kemppainen
Anna-Mari Kivimäki
Kaarle Kurki
Sari Laine
Laura Mankki
Sari Miettinen
Sanna Nevala
Terhi Nevalainen
Merja Niemelä
Tiina Rosberg
Petri Segerholm
Kirsi Siltanen
Hennamari Toiviainen
Aino Tormulainen

Onnea valituille!

Koulutus on luonteeltaan ammatillista lisäkoulutusta, joka antaa valmiuksia  toimia mm.

 • lainsäädännön edellyttäminä tasa-arvo- ja yhdenvertaisyysasiantuntijoina erilaisissa organisaatioissa ja toimielimissä
 • konsulttina organisaatioiden kehittämistyössä
 • suunnitelmien ja ohjelmien arvioijana
 • projektisuunnittelijana ja -kehittäjänä
 • kouluttajana ja tapahtumajärjestäjänä
 • verkostojen toiminnan kehittäjänä
 • konsultointiyrittäjänä

Koulutus on laajuudeltaa 40 opintopistettä ja se kestää kaksi vuotta. Koulutus järjestetään ajanjaksolla 19.3.2017 – 8.3.2019.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi TASOVA -projekti järjestää myös alueellista toimintaa yhteistyössä niin paikallisten toimijoiden kuin asiantuntijakoulutukseen osallistuvien kanssa, kehittää menetelmiä, toimintamalleja ja prosesseja, kerää tietopankkeja, tekee arviointeja, järjestää koulutuksia ja tapahtumia sekä tuottaa tutkimusta.

Asiantuntijakoulutuksesta pyritään vakiinnuttamaan ammatillinen lisäkoulutus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten parissa työskenteleville ja oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille osaksi Helsingin yliopiston opetustarjontaa ja yhteistyössä partnereiden kanssa.