– #tasaarvotalkoilla paneuduttiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin

#tasaarvotalkoot -tilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa tasa-arvon päivänä 19.3.2018

Tilaisuuden tavoitteena oli paneutua keskeisiin sukupuolten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-ongelmiin ja miettiä niiden ratkaisua. Tämä toteutettiin uudenlaisilla konseptilla, jossa tiivis asiantuntija-alustus kartoitti ongelmat ja niihin myös ratkaisuja. Teemoitetusti jaetut esitykset päättyivät paneeliin, jossa teemoista keskusteltiin yleisön kanssa.

Tilaisuuden ohjelma

8:30 avauspuheenvuorot
puheenjohtajana Kristiina Brunila, professori, Helsingin yliopisto

rehtori Jukka Kola
dekaani Johanna Mäkelä
järjestävät projektit

Keskeisiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmia ja niiden ratkaisuja
puheenjohtajana Aino-Maija Elonheimo, suunnittelija, Helsingin yliopisto

9:30-10:30    Alustukset ja paneeli #1

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kasvatuksessa ja koulutuksessa / professori Liisa Tainio, Helsingin yliopisto

Sukupuolittuneet oppiaineet ja koulutus / dosentti Sirpa Kokko, Helsingin yliopisto

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus / projektipäällikkö Reija Katainen, Naisasialiitto Unioni ry. 

Presidentti Tarja Halosen tervehdys

10:30-11:30 Alustukset ja paneeli #2

Työelämä ja segregaatio / professori emerita Päivi Korvajärvi, Tampereen yliopisto

Seksuaalinen härintä ja väkivalta työelämässä / toiminnanjohtaja Kaisa Åberg, Naisten linja ry

Työn ja perheen yhteensovittaminen / apulaisprofessori Kirsi Eräranta, Aalto yliopisto

11:30-12:30 lounas (omakustanteinen)

12:30-13:30 Alustukset ja paneeli #3
Puheenjohtajana Jenni Selomaa, projektinjohtaja, Nicehearts ry.

Talouden tasa-arvokysymykset / yliopistotutkija Hanna Ylöstalo, Helsingin yliopisto

Samapalkkaisuus / tutkijatohtori Paula Koskinen Sandberg, Tampereen yliopisto

Tasa-arvo urakehityksessä, työllisyydessä ja yrittäjyydessä / professori Anna-Maija Lämsä, Jyväskylän yliopisto/WeAll-projekti

13:30-13:45    kakkukahvit tasa-arvopäivän kunniaksi ja vuoden tasa-arvoteon 2017 juhlistamiseksi (tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus, TASOVA)

13:45-14:45 Alustukset ja paneeli #4

Monikulttuurisuus ja sukupuoli / turvakodin johtaja, Natalie Gerbert, Monika-naiset ry.

Intersektionaalisuus / tutkija Eva Korsisaari, Helsingin yliopisto

Sukupuolen moninaisuus/ dosentti Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto/WeAll-projekti

14:45-15 Tilaisuuden päätös

#tasaarvotalkoot -tilaisuuden järjestivät projektit: TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen, TOP – tasa-arvoa opettajankoulutukseen sekä VIVA – virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen (Vantaan kaupunki) sekä Helsingin yliopisto ja kasvatustieteellinen tiedekunta. Tilaisuus on ensisijassa suunniteltu oppimisympäristöksi ao. projektien kohderyhmille, mutta on avoin myös yleisölle. 

Seuraavat #tasaarvotalkoot järjestetään 8.3.2019, jolloin seurataan ongelmien/ratkaisujen kehittymistä sekä esitellään uusia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmia.

tasaarvotalkoot-juliste

Tilaisuuden videotallenne

Alustusten taustamateriaalit