Menetelmät

TASOVAssa käytetään ja kehitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä tukevia menetelmiä osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutukseen osallistuvien ammatillista pätevöitymistä sekä alueellisten toimijoiden osaaminen lisäämistä. Näitä ovat mm.

  • sukupuolivaikutusten arviointi
  • ihmisvaikutusten arviointi
  • tasa-arvosuunnittelu ja -prosessin vetäminen organisaatiossa
  • toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja prosessi
  • hankesuunnitelmien arviointi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta
  • EU-rahoitteisten hankkeiden sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen arviointimenetelmän kehittäminen rahoittajaviranomaisten kanssa yhteistyössä
  • yhtenäisen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen seurantamenetelmän kehittäminen yhteistyössä rahoittajaviranomaisten kanssa

 

eu+vipu_300pxx