Menneet 2016

20.6. TASOVA käynnistyy

20.6. TASOVA goes some, fbook ja twitter

21.6. TASOVA esite ja logo julkaistu

22.6. neuvottelut rahoittajan kanssa

24.6. TASOVAn kotisivut avataan

15.8. partnerikierrokset käynnistyvät

19.8. TASOVA goes WOWfi

20.8. TASOVA goes FemFest

27.8. TASOVA goes Milja Saaren väitöstilaisuus samanpalkkaisuudesta

29.8. TASOVA goes CRISP -tutkimusryhmä

5.9. TASOVA mukana tasa-arvotiedon keskuksen asiantuntijatyöryhmässä

6.9. TASOVA käynnistämässä kampanjaa tasa-arvolain viranomaisvelvoitteen noudattamisesta yhteistyössä tasa-arvotiedon keskuksen ja tasa-arvovaltuutetun kanssa

27.9. TASOVA goes Aluehallinnon uudistus -seminaariin (Valtiovarainministeriö) ja tapaa ensimmäistä kertaa uudistuksesta vastaavan ministeri Vehviläisen ja muutosjohtaja Pauli Kiurun

29.9. TASOVAlla puheenvuoro Kuntaliiton naisvaikuttajafoorumilla

3.10. yhteistyö käynnistyy aluekehitysviranomaisten kanssa arviointi- ja seurantamenetelmien kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi

15.10. TASOVAlla puheenvuoro Lasikatto -seminaarissa

20.10. TASOVA mukana Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Kunta- ja aluehallintotyöryhmässä

24.-26.10. TASOVA goes UN Gender Statistics Conference

2.11. TASOVA lähettää ehdotuksen sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävistä toimenpiteistä aluehallinnon uudistuksesta että yhteistyöstä ministeri Vehviläiselle sekä muutosjohtaja Harjulle

3.11. TASOVA mukana EIGE asiantuntijapalaverissa

9.11. TASOVA mukana lausumassa maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnoksiin

12.11. TASOVA goes FemForum

17.11. TASOVA yhteistyöhön tasa-arvoyksikön kanssa sote-uudistuksen ohjeistuksen osalta

24.11. TASOVA kouluttamassa ESR aloitusseminaarissa

24.11. TASOVAlla puheenvuoro Intersektionaalisuus pedagogiikassa -tilaisuudessa

24.11. TASOVA goes Sukupuolentutkimuspäivät

25.11. yhteistyöpalaveri Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa

30.11. TASOVA goes PlanF (Tasa-arvovaje)

8.12. TASOVA sai muutosjohtaja Harjulta maakuntauudistusta edistävien työryhmien kokoonpanot sukupuolen mukaisen edustuksen tarkistamiseksi. TASOVAlta myös esityksiä jatkotoimiksi.

8.12. TASOVA goes Samanpalkkaisuus -kirjan julkkarit (Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta)

16.12. TASOVAlla ständi 100tasa-arvotekoa startti (Naisjärjestöjen keskusliitto, TaNe)