Menneet 2017

15.1. Haku tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutukseen päättyy.

20.1. Opiskelijavalinnat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutukseen julkaistaan. Lisätietoja

6.2. TASOVA mukana ympäristöministeriön suvaus -työpajassa

9.2. Keski-Suomen aluetoimijat kokoontuvat keskustelemaan sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä sukupuolivaikutusten arvioinnista. Ks. kutsu

23.2. Etelä-Kymenlaakson NYTKIS-verkosto järjestää Kotkassa tilaisuuden, jossa keskustellaan maakuntaohjelmasta, tasa-arvon edistämisestä ja verkostoitumista, ks. ohjelma

8.3. vietämme kansainvälistä naisten päivää Naisjärjestöjen messutapahtumassa Kouvolassa, jossa keskustelemme tasa-arvon edistämisestä, ks. ohjelma

12.3. TASOVA vetää asiantuntijatyöpajan Women of the World -festivaaleilla, ks. tarkemmat tiedot

15.3. TASOVA kouluttamassa ESR-projekteja

19.3. tasa-arvon päivänä käynnistyy TASOVAn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus, lisätietoja

21.3. TASOVA käynnistää maakuntien sukupuolivaikutusten arvioinnin (suvaus) ja yhdenvertaisuusarvioinnin

6.4. TASOVA mukana tuottamassa ohjeistusta sukupuolten tasa-arvon huomioimisesta sote-uudistuksessa

3.5. TASOVA goes Tasa-arvoa talouteen -seminaarissa (Tasa-arvovaje)

3.5. TASOVA goes Naisjärjestöjen sote-klinikka (Naisjärjestöjen keskusliitto)

10.5. TASOVAn toimintaa esitellään kansainvälisille Twinning -projektin vieraille

11.5. yhteistyöneuvottelut Pohjanmaan liiton kanssa

22.5. yhteistyöneuvottelut Keski-Suomen liiton kanssa

30.5. yhteistyöneuvottelut Kainuun liiton kanssa

31.5. TASOVA mukana tasa-arvotiedon keskuksen tasa-arvobarometrityöpajassa

6.6. yhteistyöneuvottelut Pohjois-Karjalan liiton kanssa

8.6. yhteistyöneuvottelut Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa

9.6. yhteistyöneuvottelut Uudenmaan liiton kanssa

11.-12.6. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutuksen koulutuspäivät Jyväskylässä

15.6. yhteistyöneuvottelut Pirkanmaan liiton kanssa

19.6. yhteistyöneuvottelut Varsinais-Suomen liiton kanssa

21.6. yhteistyöneuvottelut Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa

27.6. TASOVA tapaamassa uutta tasa-arvovaltuutettua

1.-21.7. TASOVA goes lomalle

1.8. Elina Ikävalko aloittaa osa-aikaisena työntekijänä koulutuksen ja julkaisun parissa

1.8. TASOVA tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksesta tehdään tutkimusta Reetta Kiukaisen (gradu) sekä Elina Ikävalkon toimesta

9.8. yhteistyöneuvottelut Kymenlaakson liiton kanssa

10.8. TASOVA yhteistyöneuvotteluissa Helsingin yliopiston yrityspalveluiden kanssa

23.8. TASOVA kouluttamassa ESR-ohjelman tasa-arvoprojekteja

25.8. yhteistyöneuvottelut Kanta-Hämeen liiton kanssa

21.9. TASOVA goes Tasa-arvolaki 30  vuotta (Suomalainen naisliitto)

1.9. TASOVA mukana lausumassa useiden maakuntien maakuntaohjelmiin

3.10. TASOVA tapaamassa Uudenmaan liittoa

10.10. TASOVA julkaisee ensimmäisen yhteenvedon maakuntaohjelmien sukupuolivaikutusten arvioinnista (suvaus) ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnista (yva), lisätietoja

11.-12.10. TASOVA goes Tasa-arvopäivät, lisätietoja

10.11. TASOVA goes 100tasa-arvotekoa, jossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus palkitaan Vuoden 2017 tasa-arvotekona, lisätietoja

15.11. Yhteistyöneuvottelut NordWIT -projektin kanssa (Tampereen yliopisto)

22.11. TASOVA goes Palkkatasa-arvo -seminaari (Tasa-arvovaje)

4.12. Yhteistyöneuvottelu tasa-arvoviranomaisten kanssa

10.-11.12.  tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutuksen koulutuspäivät Tampereella

12.12. TASOVA tapaamassa uutta kasvatustieteiden tiedekunnan dekaania

13.12. “Tasa-arvo maakunnassa ja maakuntaohjelmassa. – Onko sukupuolella väliä Pohjois-Pohjanmaalla?” -tilaisuus, ks. ohjelma

14.12. TASOVAlta esitys tasa-arvoviranomaisille työpajan/asiantuntijaryhmän kokoamisesta tasa-arvolain viranomaisvelvoitteen toteuttamisesta aluehallinnon uudistuksessa

14.12. TASOVAlta kirje oikeusministerille, tasa-arvoministerille ja kuntaministerille tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain viranomaisvelvoitteen noudattamisesta

19.12. yhteistyöneuvottelut TOP-projektin kanssa (HY)