Ajankohtaista

Seuraa uutisvirtaamme myös

Keväällä 2019  TASOVA goes maakuntiin järjestäen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa  tilaisuuksia, joissa käsitellään alueen haasteita sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Ks. lisätietoja Edistetään tasa-arvoa koko Suomessa -kiertueesta

8.3. #tasaarvotalkoot vol 2

8.3. valmistuu 20 uutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaa maakuntiin kaksivuotisesta, 40 opintopisteen laajuisesta ammatillisesta lisäkoulutuksesta, joka pilotoitiin @TASOVAprojekti ‘ssa. Ks. lisätietoja

toukokuussa 2019 projektijulkaisun julkaisutilaisuus

31.5.2019 @TASOVAprojekti päättyy

 

eu+vipu_300pxx