Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus

Kaksivuotiseen koulutukseen on valittu 22 opiskelijaa eri puolilta Suomea.

40 opintopisteen laajuinen ammatillinen lisäkoulutus järjestetään vuosien 2017-2019 aikana. Koulutuksessa perehdytään erityisesti käytännön asiantuntijatyöhön aluekehityskontekstissa.

Koulutuksen suorittaminen antaa valmiuksia  toimia mm.

  • lainsäädännön edellyttäminä tasa-arvo- ja yhdenvertaisyysasiantuntijoina erilaisissa organisaatioissa ja toimielimissä
  • konsulttina organisaatioiden kehittämistyössä
  • suunnitelmien ja ohjelmien arvioijana
  • projektisuunnittelijana ja -kehittäjänä
  • kouluttajana ja tapahtumajärjestäjänä
  • verkostojen toiminnan kehittäjänä
  • konsultointiyrittäjänä

Koulutuksen hakuilmoitus löytyy täältä.