Toiminta

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä sekä osaamista koko Suomessa. Projektia hallinnoi Helsingin yliopisto (Kasvatustieteellinen tiedekunta, AGORA -tutkimuskeskus), kumppaneinaan keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Projektia rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Helsingin yliopisto.

Projektin tavoitteita edistetään pääosin kolmella rintamalla: 1) kouluttamalla lisää tasa-arvo -ja yhdenvertaisuusasiantuntijoita maakuntiin, 2) tekemällä yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa sekä 3) tekemällä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

1) Koulutus
Projektin aikana on suunniteltu ja käynnistetty aluekehityskysymyksiin paneutunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-asiantuntijakoulutus, joka on ammatillista lisäkoulutusta, laajuudeltaan 40 opintopistettä ja kestoltaan kaksi vuotta. Koulutukseen valittiin 22 opiskelijaa yhdestätoista Manner-Suomen maakunnasta. Koulutus valittiin Vuoden tasa-arvoteoksi 2017. Koulutus pyritään vakiinnuttamaan osaksi Helsingin yliopiston ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa.
TASOVA toteuttaa myös lyhyempiä koulutuksia eri kohderyhmille projektin kehittämistoimintaan liittyen. Seuraa ajankohtaista -tiedotusta ja somesta @TASOVAprojekti

2) Aluetoiminta
TASOVA -projekti tukee alueellisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoita yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämisessä järjestämällä kaikissa maakunnissa mm. tapahtumia ja koulutuksia. Kierrämme maakunnissa järjestettävissä tilaisuuksissa kertomassa mm. tekemiemme maakuntaohjelmien sukupuolivaikutusten (suvaus) ja yhdenvertaisuus-vaikutusten arviointien havainnoista sekä lainsäädännön velvoitteista sekä tukemassa paikallisia toimijoita suunnitelmalliseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämispyrkimyksiin. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa teemme toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoille syntyy resurssoidut toimintamahdollisuudet uusissa maakunnissa.

3) Viranomaisyhteistyö
Yhteistyössä viranomaisten kanssa olemme kehittäneet arviointimenetelmiä. Olemme arvioineet 11 maakunnan maakuntaohjelmien sukupuolivaikutukset ja yhdenvertaisuusvaikutukset. Olemme käyneet havaintomme lävitse kunkin maakunnan maakuntaohjelmaa työstävien työryhmien kanssa ja olemme kirjoittaneet arvioinneista raportit. Seuraavaksi työstämme yhteistyössä viranomaisten kanssa työkalua hankkeiden arviointiin sukupuolinäkökulman ja yhdenvertaisuuden valtavirtaistamisen näkökulmasta. Ministeriöiden kanssa työstämme ohjeistuksia ja neuvontaa maakunnille siitä, miten sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioitaisiin uudistuvassa maakuntahallinnossa.

4) Tutkimus
Tämän lisäksi TASOVA toimii toimintaympäristönä erillisrahoitteiselle tutkimukselle, jossa tutkitaan asiantuntijuuden kehittymistä ja haasteita nimenomaan sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä. Aiheesta on tulossa myös julkaisu, käsikirja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, jonka sisältöjä työstävät niin projektihenkilöstö, partnerit, tutkijat kuin asiantuntijaopiskelijatkin.

 

eu+vipu_300pxx