Tutkimus

TASOVAssa tuotetaan selvityksiä ja kartoituksia aluekehityskysymyksistä sekä maakuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushaasteista niin projektin kehittämistyön, maakunnallisen aluekehitystoimijoiden kuin myös rahoittajaviranomaisten ja rakennerahasto-ohjelman toiminnan kehittämiseksi.

AGORA – sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja koulutuksen tasa-arvon -tutkimuskeskus vastaa projektin kehittämistyön ja toimintaympäristön hyödyntämisestä opinnäytteisiin ja erillisrahoitteiseen tutkimukseen.

Ota yhteyttä:
Kristiina Brunila
kristiina.brunila@helsinki.fi

 

eu+vipu_300pxx